Skip til primært indhold

Konference om behandling af traumatiserede flygtninge

Region Syddanmark og Danske Regioner holder torsdag 8. januar 2009 en konference om fremtidens behandling og rehabilitering af flygtninge med post traumatisk stress syndrom med udgangspunkt i en såkaldt MTV-rapport (medicinsk teknologivurdering), som udkom sidst i 2008.

Den nye MTV-rapport, som er den første af sin art ikke blot herhjemme, men også internationalt, har for første gang herhjemme kortlagt de mange særlige problemer, torturoverlevere og traumatiserede flygtninge lever med. Rapporten giver samtidig en lang række anbefalinger til, hvordan patienter med lidelsen post traumatisk stress syndrom skal behandles.

Undersøgelser blandt flygtninge viser, at 65-73 pct. af dem viste tegn på post traumatisk stress syndrom. Det er derfor en gruppe mennesker, der har behov for en særlig indsats. Desværre har man ikke hidtil haft megen viden om, hvilken hjælp der er mest effektiv.
På baggrund af MTV-rapporten sætter Region Syddanmark og Danske Regioner nu fokus på problemet. Konferencen skal være med til at sætte dagsordenen for den fremtidige indsats på området.

Konferencen finder sted torsdag 8. januar kl. 9.30-16.00 på Hotel Kolding Fjord, Fjordvej 154 i Kolding.

Der er velkomst ved regionsrådsformand Carl Holst og blandt foredragsholderne er
blandt andet vice-formand for FN’s Komité Mod Tortur, Nora Sveaass.

160 er tilmeldt konferencen. Deltagerkredsen er regionale og kommunale politikere og embedsmænd, fagpersonale indenfor psykiatrien, folketingspolitikere, pårørende og brugerorganisationer.

Pressen er velkommen til at deltage.

Yderligere oplysninger fås hos:

Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark, mobil 3059 2793

Marianne Lauritzen, centerleder, Center for Traume- og Torturoverlevere (CETT), Vejle, telefon 7642 0310

APPFWU01V