Skip til primært indhold

Kend dit kropssprog og undgå konflikt

Et par rynkede bryn. En hævet røst. Arme over kors. Vejen herfra mod en konflikt er ikke lang.

Kropssproget og den måde, hvorpå man kommunikerer, påvirker omgivelserne og kan være direkte årsag til, at en konflikt optrappes.

Hvordan man får fokus på sit kropssprog og sin kommunikation, er nogle af de områder, ca. 200 medarbejdere og ledere fra Region Syddanmarks sociale tilbud inden for voksenhandicap, børneområdet og socialpsykiatri vil blive klogere på tirsdag 27. januar 2009.

Region Syddanmark arrangerer en Take-off dag i Torvehallerne i Vejle, hvor en række oplægsholdere skal give inspiration til bl.a. konflikthåndtering og gennemslagskraft og håndtering af problemskabende adfærd samt individuelle pædagogiske planer.

Pressen er meget velkommen til at deltage i arrangementet.

Udover et fælles foredrag vil deltagerne gennem workshops søge at finde nye veje at arbejde på, som både kan give beboerne gode relevante tilbud og give spændende og udviklende arbejdspladser for medarbejderne.

Hensigten med Take-off dagen er at gøre deltagerne til gode ambassadører for faglig udvikling.

Program for Take-off dagen i Torvehallerne, Kirketorvet 10-16 i Vejle, kl. 9-16:

  • 09.00-09.15: Kaffe og rundstykker
  • 09.15-09.35: Fælles sang og velkomst v/socialdirektør Anders Møller Jensen og v/projektleder Anja Stokholm
  • 09.35-10.35: Fælles foredrag: ”Kære dagbog” v/lektor og ph.d. Thomas Hestbæk Andersen
  • 10.35-11.00: Pause
  • 11.00-12.30: 4 parallelle workshops med fire oplæg:

·”Inspiration til faglig udvikling af individuelle pædagogiske planer” v/Kirsten Leth, kursusleder på Syrenparken.

·”Socialfagligt arbejde: Kan det digitaliseres gennem Bosted Systemet?” v/Michael Henriksen, souschef på Lindebjerg.

·”Konflikthåndtering og gennemslagskraft” v/Lars Mogensen, foredragsholder, underviser og forfatter.

·”Håndtering af problemskabende adfærd” v/Hanne Veje, pædagogisk vejleder og daglig leder af StøtteCompagniet.

  • 12.30-13.30: Frokost
  • 13.30-15.00:Fire parallelle workshops med fire oplæg fortsat
  • 15.00-15.30: Pause
  • 15.30-16.00: Afsluttende refleksion a la Højlunds Forsamlingshus v/Anja Stokholm – fælles læring fra dagen gennem dialog i plenum

Fakta

·Take-off dagen er en del af Projekt Faglig Udvikling, som er et af Region Syddanmarks seks udviklingsprojekter på det sociale område.

·Visionen er at sikre faglig udvikling i de sociale tilbud og dermed sikre borgerne gode relevante tilbud samt spændende og udviklende arbejdspladser for medarbejderne.

·To af projektets indsatsområder er individuelle pædagogiske planer og magtanvendelse.

·Målet med individuelle pædagogiske planer er at sikre et højt fagligt indhold, at øge borgernes retssikkerhed, at give personalet redskab til bedre kommunikation samt at dokumentere over for borgerne og kommunerne, at den ydelse, der bliver bestilt, også bliver givet.

·Målet med magtanvendelse er at sætte fokus på dilemmaer mellem magt og omsorg og konflikthåndtering. Formålet er at klæde medarbejderne på til at få bedst mulig kommunikation med borgerne i situationer, der kan udløse konflikter. Indsatsområdet skal være med til at mindske magtanvendelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Projektleder Anja Stokholm, Region Syddanmark, tlf. 7663 1094, mobiltlf. 2920 1094, e-mail anja.stokholm@regionsyddanmark.dk

APPFWU01V