Skip til primært indhold

Holst og Steiner: Syddanske trafikønsker er tilgodeset

I Syddanmark betyder det netop indgåede infrastrukturforlig blandt andet, at motorvejene på Vestfyn og omkring Vejlefjordbroen bliver udbygget, at byggeriet af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg går i gang, og at der bliver motorvej helt frem til havnen i Esbjerg.

I Syddanmark betyder det netop indgåede infrastrukturforlig blandt andet, at motorvejene på Vestfyn og omkring Vejlefjordbroen bliver udbygget, at byggeriet af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg går i gang, og at der bliver motorvej helt frem til havnen i Esbjerg. Det dobbelte jernbanespor gennem Sønderjylland kommer videre, og der kommer en bro over Odense Kanal.

Dermed bliver en lang række syddanske trafikønsker nu til virkelighed som følge af trafikforliget. Projekterne skal realiseres hen over de næste 10 år, og er på landsplan sat til en samlet pris på 94 mia. kr.

”Jeg synes, det er et godt infrastukturforlig, der blev indgået på Christiansborg i går. En række syddanske trafikønsker er tilgodeset – og så er der mange penge til den kollektive trafik,” siger regionrådsformand Carl Holst (V).

”Det er lykkedes os at samle alle gode kræfter i regionen. Vi har fundet fodslag om en række vigtige syddanske ønsker og argumenteret for dem på Christiansborg. Vi kan nu konstatere, at vi blev hørt, selv om vi ikke har fået alle vores ønsker opfyldt. Det er jeg tilfreds med.”

"Det er helt afgørende for den fortsatte udvikling i Syddanmark, at staten investerer i infrastrukturen i vores region. Derfor har vi også fra kommunernes og regionens side søgt at påvirke politikerne på Christiansborg så meget som muligt. Vi har i denne sag haft et godt samarbejde med de syddanske medlemmer af Folketinget og med Folketingets Trafikudvalg,” siger Uffe Steiner Jensen (S), formand for kommunekontaktrådet i Region Syddanmark.

”Overordnet set er vi tilfredse med trafikforliget. Jeg noterer mig, at der nu sættes helt nødvendige projekter i gang i Syddanmark. Og ikke mindst at der på længere sigt igangsættes analyser af kapacitetsbehovene i Syddanmark."

Både Carl Holst og Uffe Steiner Jensen giver desuden udtryk for, at der som følge af beskæftigelsessituationen er gode argumenter for, at projekterne sættes i gang hurtigst muligt.

Carl Holst og Uffe Steiner Jensen har løbende drøftet udfordringerne i den syddanske infrastruktur og været i dialog med Christiansborg om dem. Senest samlede de to den 13. januar en række syddanske beslutningstagere i Vejle om emnet, og ugen efter blev trafikønskerne præsenteret for syddanske folketingsmedlemmer og andre centrale aktører på Christiansborg.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Borgmester Uffe Steiner Jensen (S), formand for kommunekontaktrådet i Region Syddanmark, mobil 40 28 09 70

APPFWU02V