Skip til primært indhold

15 ud af 60 virksomheder skal ansætte flere medarbejdere

Det konkrete mål er flere ansatte i 25% af de virksomheder der deltager i projekt Expand. Et projekt der skal sikre flere vækstiværksættere inden for regionens erhvervsklynger. Projektet har et samlet budget på ca. 6 mio. kr., hvoraf Syddansk Vækstforum bidrager med 4,5 millioner kroner.

Målgruppen for projektet er 2-5 år gamle iværksættervirksomheder indenfor regionens erhvervsklynger og i regionens yderområder. Iværksættervirksomhederne skal indgå i et 2-årigt forløb, hvor de rustes til at håndtere de udfordringer, som en vækstvirksomhed møder. Det er målet, at 60 iværksættervirksomheder skal deltage i projektet.

”Vi vil gerne understøtte regionens erhvervsklynger og regionens yderområder, som vi også fokuserer på i Vækstforums handlingsplan for 2009-10. Iværksætteri er et af de vigtige redskaber, som vi har til rådighed til at skabe vækst og udvikling i regionens virksomheder,” siger regionsrådsformand, og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Væksthus Syddanmark er tovholder på projektet, som gennemføres i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Business Kolding, Tønder Erhvervsforum og Vejle Erhvervsudvikling.

”Vi regner med at få nogle meget konkrete resultater ud af dette projekt. Ved projektets afslutning forventer vi bl.a., at 25 % af de deltagende iværksættere vil have haft så stor vækst, at der er ansat flere medarbejdere. Et af de vigtigste formål med projektet er jo, at iværksætterne vil gennemgå en udvikling, som forhåbentligt vil gøre dem i stand til at udnytte hele deres vækstpotentiale,” siger Region Syddanmarks udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen.

Om Vækstforum:

Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats.

Vækstforums tre hovedopgaver er:

  • at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan
  • at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår
  • at indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter
     

Yderligere oplysninger:

Carl Holst, regionsrådsformand, formand for Syddansk Vækstforum; tlf. 4032 5210

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling; tlf. 2920 1975

Peter Nash, Virksomhedskonsulent, Væksthus Syddanmark, tlf. 7023 5515

APPFWU01V