Skip til primært indhold

Udenlandske investeringer i Syddanmark giver pote

Et samarbejde mellem Region Syddanmark og Invest in Denmark under Udenrigsministeriet for at trække udenlandske investeringer til Syddanmark har haft stor effekt.

Et samarbejde mellem Region Syddanmark og Invest in Denmark under Udenrigsministeriet for at trække udenlandske investeringer til Syddanmark har haft stor effekt. Det viser Invest in Denmarks resultatanalyse for 2008. Over en tre-årig periode har initiativet skabt eller fastholdt 623 jobs i regionen. 

- Vi har i Vækstforum set perspektiverne i dette samarbejde og har støttet projektet med 3,2 mio. kr om året. Nu viser det sig, at samarbejdet giver konkrete resultater, og det kan vi kun være tilfredse med, siger formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V).

Efter årets udgang skal Vækstforum vurdere, om man vil fortsætte samarbejdet med Invest in Denmark.

Koordination via Vestdansk investeringsfremme

Det er foreningen Vestdansk Investeringsfremme, et samarbejde mellem tre regioner og Invest in Denmark, som til dagligt koordinerer arbejdet med at finde udenlandske investorer.
De syv regionalt finansierede projektledere, der er placeret i relevante regionale videnmiljøer, giver Invest in Denmark den nødvendige indsigt i de danske kompetence klynger og de er et vigtigt bindeled til de danske virksomheder og organisationer. Ligeledes modtager de potentielle udenlandske investorer.

Et globalt og regionalt netværk

Søren Kleberg er ansat som regional projektleder i Invest in Denmark og har til dagligt kontor i Forskerparken i Odense:
- Det har en god effekt at være i konstant dialog med det regionale netværk, fordi vi får en indgående viden om hvilke kompetencer, der findes i hele regionen; i Tønder såvel som Fredericia og Odense. Invest in Denmarks globale tilstedeværelse og kontakt til udenlandske virksomheder kombineret med en lokal tilstedeværelse og engagement har betydet, at vi har haft succes med at skabe en række jobs i Region Syddanmark.

Tre regionale cases

Her følger tre udenlandske virksomheder, som med succes har investeret i Region Syddanmark efter hjælp og rådgivning fra foreningen Vestdansk Investeringsfremme:

Fluidic Energy

Fluidic Energy er en amerikansk virksomhed fra Arizona. De skal i deres danske udviklingscenter i Fredericia lave næste generation af batterier i samarbejde med danske og Europæiske storkunder. Der er tale om en helt ny teknologi, som vil gøre det muligt f.eks. at få el-biler til at køre tre gange længere, end man kan med den nuværende generation af batterier, og med en lavere vægt og langt lavere pris. Man kigger også på lagring af vedvarende energi, f.eks. vindenergi fremstillet om natten, når der er lavt forbrug. Man forventer at ansætte op til 10 personer i Fredericia inden for 2009.

ORWONet

ORWO Net er en af Tysklands førende udbydere af digital fotofremkaldelse. ORWO Net har gennem de seneste år oplevet en høj vækst på deres hjemmemarked, og ønsker at bruge Danmark som brohoved for yderligere ekspansion i Skandinavien. Der er indrettet et nyt og meget moderne produktionsapparat i de gamle lokaler for Gabs Foto lab i Tønder og ORWO Net vil indenfor den nærmeste fremtid introducere deres tilbud til forbrugere på det danske marked. ORWO Net håber at kunne ansætte op til 35 personer i løbet af 2009.

Sykes

Sykes er en amerikansk IT virksomhed, som udfører Hotline Support funktioner for globale IT firmaer. Firmaet har etableret et service- og kontaktcenter i Odense, hvorfra man servicerer flere store og kendte IT mærkers produkter på det danske og Skandinaviske marked. Sykes har allerede over 100 ansatte i Odense, og har planer om at vokse op til de ca. 150, som der er plads til i de nuværende kontorer i Odense.

Bedst at investere i

- I disse tider er der hård kamp om investeringerne og om danske spidskompetencer. Hvis vi skal stå stærkest i den globale konkurrence kræver det, at Danmark står sammen om at fortælle, at vi er det bedste land at investere i. Vores regionale medarbejdere kan hurtigt opfange ny viden og videregive den til vores kolleger rundt omkring i verden. Det øger informationsniveauet væsentligt og sikrer fokus på hele Danmark, udtaler Ole Frijs-Madsen, chef for investeringsfremmeorganisationen Invest in Denmark, Udenrigsministeriet.

Fakta

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark samt Invest in Denmark. Vestdansk Investeringsfremme består af syv projektledere placeret i vestdanske udviklingsmiljøer i Danmark: 2 i Aalborg, 2 i Århus, 1 i Herning og 2 i Odense samt en netværkskoordinator placeret hos Invest in Denmark.

Invest in Denmark er en del af Udenrigsministeriet og består af over 50 medarbejdere fordelt i Danmark og på udvalgte repræsentationer i Europa, Asien og Nordamerika.
Organisationens målsætning er at bevare og skabe videntunge arbejdspladser i Danmark for derigennem at styrke erhvervslivets globalisering og forbedre kompetence- og vidensniveauet. Invest in Denmark arbejder som en global enhedsorganisation, der på tværs af geografiske grænser i teams følger kunden fra den indledende kontakt til den konkrete investering. Invest in Denmark arbejder med danske styrkepositioner inden for udvalgte klynger – Life Sciences, IT & Telekommunikation, Vedvarende Energi, Maritime, Creative Denmark og Danmark som HUB for Nord-Europa.

Resultatmæssigt blev 2008 det bedste resultat nogensinde for Invest in Denmark. Der var fra årets start sat et mål på 1050 jobs, men arbejdet med investeringsfremme rundt om i verden resulterede i etableringen af 1191 udenlandske arbejdspladser i Danmark på trods af finanskrisen. De 1191 arbejdspladser blev skabt via 43 succesfulde investeringsprojekter. 

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst, regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, mobil 4032 5210
Fluidic Energy: CEO, Mr. Chuck Ensign, e-mail: c.ensign@mac.com Orwo Net: Presse ansvarlig: Hr. Lothar Schwarz, telefon +49-3494-369-700 E-mail: lsk@tpnet.de. www.orwonet.de Sykes: General Manager for Norden: Mr. Robert Kalin, telefon +46 680 716000, E-mail: robert.kalin@sykes.com. www.sykes.com
Anja Bjerre, project Manager, Invest in Denmark, mobil 2526 7602

APPFWU01V