Skip til primært indhold

Strandvænget og Østerhuse: Ny organisationsplan skal styrke udviklingen

Tre botilbud med 50-60 pladser samt et beskæftigelsestilbud - alle med hver sin forstander.

Det er Region Syddanmarks skitse for en fremtidssikret udvikling af organisationerne og ledelsen af Strandvænget og Østerhuse.

Skitsen blev 12. februar 2009 præsenteret for ledere, personale og pårørende på Strandvænget og Østerhuse.

Efter en bearbejdelse i samarbejde med personale og ledelse forventes planen fremlagt for Regionsrådet inden sommerferien 2009 med henblik på at forvandle planerne til virkelighed ved årsskiftet.

Formålet med den nye organisationsplan er at skabe flere mindre organisationer, hvor ledelsen kommer tættere på beboerne, de pårørende og personalet.

Dette vil styrke udviklingen samtidig med, at fokus bevares på beboerne.

Baggrunden for den nye organisationsplan er arbejdet med pædagogisk udvikling og boligfornyelse på Strandvænget, som tog sin begyndelse i 2007.

I 2008 havde regionen et udkast til boligfornyelsen i høring, og i 2009 har det særlige udvalg for Socialområdets boliger og andre bygninger arbejdet videre med planerne for de fysiske rammer.

Udkastet, der var i høring, indeholdt også et forslag om at samle Strandvænget og Østerhuse i fire selvstændige enheder – tre som botilbud, der dannes af Strandvænget samt Kertemindehusene fra Østerhuse, og et som beskæftigelsestilbud bestående af Låddenhøj fra Østerhuse og Påfuglen fra Strandvænget.

På ledelsessiden kalkuleres der med, at hvert af de fire nye tilbud får hver deres forstander.

I dag er Carsten Hansen Lund konstitueret leder af Strandvænget. Han ønsker at vende tilbage til sin stilling som leder af botilbuddet Trindvold 1. april 2009.

Konstitueret viceforstander Litha Tiufkær bliver derfor udnævnt til konstitueret forstander frem til årsskiftet. Inden årsskiftet skal der derfor slås tre forstander-stillinger op. Den fjerde forstander-stilling vil blive besat af Østerhuses nuværende forstander Carl Lykke Jensen.

Ændringerne i ledelse og organisationer vil ikke i øvrigt skabe ændringer for beboerne, brugerne og de pårørende. Der vil heller ikke ske ændringer i personalets ansættelsesforhold.

Yderligere oplysninger fås hos:

Anders Møller Jensen, socialdirektør i Region Syddanmark, mobiltlf. 4033 1574

APPFWU01V