Skip til primært indhold

Med pigekurser og raketter som lokkemad

Nyt projekt med pigekurser, laboratorieforsøg og raketfestival, skal øge interessen for de matematiske, naturvidenskabelige og tekniske fag.

Syddanmark og Schleswig-Holstein har givet 3,9 mio. kr. til et grænseoverskridende projekt der skal øge antallet af studerende, på de såkaldte MINT-fag. Projektet hedder ”MINT akademiet – Elevakademi i Matematik, IT, Naturvidenskab og Teknologi”.

- Erfaringer fra et tidligere INTERREG-projekt ”Lab-to-school” viser at tilbud om besøg i særligt indrettede laboratorier kan have stor betydning for valget af studie hos gymnasieelever. 11 % af de nye studerende på Fachhochschule Flensburgs Fakultet for Bioteknologi har deltaget i projektet Lab-to-school, siger Prof. Dr. Erdmann fra Bioteknologisk fakultet på Fachhochschule Flensburg.

Efteruddannelse skal skabe grundlaget

Via specielle efteruddannelseskurser for undervisere og lærere på seminarierne samt udvikling af forsøgsvejledninger og baggrundsmateriale til skole- og gymnasieelever vil man sørge for et bedre grundlag for undervisningen inden for MINT-fagene.

Samtidig skal en storstilet kommunikationskampagne medvirke til at øge kendskabet til de tekniske og naturvidenskabelige arbejdsområder blandt den almene befolkning.

- I Syddanmark og det nordlige Schleswig-Holstein er der stor mangel på arbejdskraft inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag f.eks. maskiningeniører, datalogi, elektroteknik kommunikationsteknologi og anvendt matematik. Derfor ønsker vi, at øge interessen for MINT-fagene blandt folkeskole- og gymnasieelever, siger centerleder Claus Michelsen, SDU Odense.

Ifølge prognosen for efterspørgsel af uddannet arbejdskraft i Rapporten ”Uddannelsesbalancer i Region Syddanmark” vil der i 2030 vil være en markant mangel på arbejdskraft med en videregående uddannelse inden for naturvidenskab og teknik.

Samarbejde mellem skoler og virksomheder

Projektets parter, University of Applied Sciences Flensburg og Center for Matematikkens og Naturvidenskabernes Didaktik på SDU i Odense er i tæt samarbejde med Danfoss A/S, Krones AG og Danish Space Challenge.

Sammen vil parterne arrangere forskellige former for kurser og workshops, som bliver i form af laboratorieforsøg, pigekurser med fokus på fysik, matematik og elektronik, hjælp til elever i de gymnasiale ungdomsuddannelser i forbindelse med den eksperimentelle del af studieprojekter samt en raketfestival, hvor skoleelever skal bygge metalraketter, og gymnasieelever kan analysere raketternes virkning mv.

- Projektet ”MINT akademiet” kan være med til at afhjælpe den store mangel på arbejdskraft inden for de naturvidenskabelige og tekniske fag, samt problemerne med at fastholde den velkvalificerede arbejdskraft i regionen., siger Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Syddanmark og Schleswig-Holstein støtter projektet gennem INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med et tilskud på 3.9 mio. kroner over en periode på tre år. INTERREG-administrationen håber derigennem at kunne bidrage til den regionale og grænseoverskridende vækst.

Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark: direktør for Regional Udvikling Mikkel Hemmingsen, tlf. +45 7663 1975

Center for matematikkens og Naturvidenskabernes Didaktik, SDU i Odense: centerleder Claus Michelsen, tlf. +45 6550 2355

APPFWU01V