Skip til primært indhold

Styrket indsats overfor kronisk syge

Region Syddanmark har fået tildelt ca. 85 mio. kr. over de næste tre år af regeringens pulje til en styrket indsats over for kronisk sygdom. Pengene skal gå til nye initiativer hos de praktiserende læger, på sygehusene og i samarbejdet med kommunerne. Pengene skal dermed understøtte målet om flere gode leveår for borgerne i Region Syddanmark.

"Region Syddanmark har lavet en god plan for udmøntningen af pengene, så jeg er glad for, at sundhedsministeren har taget positivt imod vores forslag", siger Carl Holst og tilføjer:

"Planen vil gøre det muligt at geare vores 800 praktiserende læger og regionens sygehuse bedre til arbejdet med de kronisk syge, så patienter i langt højere grad end i dag kan bevare helbred, dagligliv og arbejdsevne på trods af deres sygdom".

Sammenhæng for patienterne

Regionens udmøntningsplan retter sig mod personer med kroniske hjertesygdomme, diabetes 2, lungesygdommen KOL samt ryglidelser. Initiativerne i planen bygger på en strategi og en række forløbsprogrammer, som regionen har udarbejdet i samarbejde med praktiserende læger og kommuner. Blandt initiativerne indgår også bedre sammenhæng i behandlingen gennem it-kommunikation – et område, hvor Region Syddanmark er langt fremme.

Et af de felter hvor et samarbejde mellem sygehuse, læger og kommuner er særlig påkrævet, er koordination af patientforløbene. Det er især vigtigt for de mange patienter, der lider af flere sygdomme på samme tid, og for patienter, der behøver ekstra støtte for at medvirke i behandlingen og klare deres liv i øvrigt. Derfor er et af regionens kommende indsatsområder et stort projekt om forløbskoordination.

Samarbejde mellem kommuner og læger

"Der skal skabes sammenhæng i behandlingsforløbet for den kroniske patient. Derfor vil vi gerne have vores sygehuse til at arbejde tæt sammen med læger og kommuner om forløbene. Det er det, vi skal have udviklet modeller for gennem dette projekt", forklarer Carl Holst.

"Vi satser i det hele taget på at invitere kommunerne ind i samarbejdet om de kronisk syge borgere. For kommunale tilbud om forebyggelse og rehabilitering er utrolig vigtige for, at de mennesker, der er ramt af sygdom, kan opretholde en aktiv tilværelse", siger Carl Holst.

Fakta:

Region Syddanmark har fået ca. 85 mio. kr. over de næste tre år af regeringens pulje til en styrket indsats over for kronisk sygdom. Pengene skal gå til nye initiativer hos de praktiserende læger, på sygehusene og i samarbejdet med kommunerne.

Regionens udmøntningsplan retter sig mod personer med kroniske hjertesygdomme, diabetes 2, lungesygdommen KOL samt ryglidelser. Initiativerne i planen bygger på en strategi og en række forløbsprogrammer, som regionen har udarbejdet i samarbejde med praktiserende læger og kommuner.

APPFWU02V