Skip til primært indhold

Regionen i uoverensstemmelse med lovgivningen

Tilbage i august stillede en regionsborger et spørgsmål til Statsforvaltningen om hvorvidt Region Syddanmarks sponsorat af tre cykelhold lå indenfor regionens myndighedsområde.

Det drejede sig om tre ”Rynkeby-hold”, der i sommer cyklede fra Odense, Bramming og Ringe i Region Syddanmark til Paris.

Statsforvaltningen har nu undersøgt sagen, og konklusionen er, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen, at Region Syddanmark har anvendt midler til at markedsføre sig selv i forbindelse med afviklingen af det pågældende cykelløb.

I Statsforvaltningens argumentation for afgørelsen står der blandt andet:

”(…) at der ikke kan findes belæg for, at en markedsføring af regionens navn og eksistens, med det formål overordnet set at øge kendskabet til regionen og dens virke overfor borgerne i sig selv kan anses for at være et nødvendigt led i regionens opgavevaretagelse, hverken indenfor sundhedsvæsnet eller de øvrige opgaver regionen varetager.”

Et af Region Syddanmarks argumenter for sponsoratet var netop at øge kendskabet til regionen ved at være synlig til en event der nød stor mediebevågenhed i løbet af sommeren.

- Jeg undrer mig over Statsforvaltningens afgørelse, der i mine øjne er en meget snæver fortolkning af hvad vi som region må gøre for at informere og brande Region Syddanmark. At øge kendskabet til regionen gennem branding er efter min mening nødvendigt for blandt andet at kunne tiltrække arbejdskraft og skabe kendskab til regionens mange opgaver, siger administrerende direktør i Region Syddanmark Kjeld Zacho Jørgensen.

APPFWU02V