Skip til primært indhold

Regionen anker Statsforvaltningens afgørelse

Administrerende direktør for Region Syddanmark, Kjeld Zacho Jørgensen, har besluttet at indbringe Statsforvaltningens afgørelse i sagen om lovligheden af ”Rynkeby-sponsoraterne” for Indenrigs- og Socialministeriet.

Direktøren er bestemt ikke enig med Statsforvaltningens vurdering af regionens manglende ret til at brande og markedsføre sig selv.

- Vi kan simpelthen ikke leve med Statsforvaltningens afgørelse. Den vil nærmest gøre det umuligt for os, at udbrede kendskabet til Region Syddanmark, og samtidigt begrænse os voldsomt i vores arbejde med at løse vores opgaver, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Brevet til Indenrigs- og Socialministeriet bliver sendt i dag, fredag den 18. december.

Markedsføring og branding forbudt

I starten af december modtog Region Syddanmark Statsforvaltningens afgørelse omkring lovligheden af et sponsorat af tre cykelhold i sommer, der deltog i Rynkeby cykelløbet fra hhv. Odense, Bramming og Ringe til destinationen i Paris.

I afgørelsen står der, at Statsforvaltningen er af den opfattelse, at det ikke var i overensstemmelse med lovgivningen, at regionen anvendte midler til at markedsføre sig selv i forbindelse med afviklingen af et cykelløb.

- I afgørelsen står der blandt andet, at regionerne reelt kun har ret til at markedsføre sig i forbindelse med stillingsopslag og for at gøre opmærksom på jobportaler. Det mener jeg ikke kan være rigtigt, og sagen er så principiel, at vi ikke bare kan rette ind efter Statsforvaltningens afgørelse, siger Kjeld Zacho Jørgensen.

Cykelsponsorat del af brandingprojekt
Region Syddanmark arbejdede med et stort brandingprojekt fra 2008 til 2009, og en del af branding-strategien var blandt andet at knytte Region Syddanmarks navn til sundhedsfremmende aktiviteter. Markedsføringstiltag i forbindelse med sportsaktiviteter faldt derfor helt i tråd med strategien.

- Regionens kommunikationsafdeling vurderede, at markedsføring i forbindelse med et kendt cykelløb, som Team Rynkeby, ville øger værdien af vores markedsføring, fordi det understøtter vores ønske om brande os som en organisation, der beskæftiger sig med folkesundhed, siger Kjeld Zacho Jørgensen om baggrunden for Region Syddanmarks sponsorat i sommer.

Men det omtalte sponsorat var altså ikke lovligt ifølge Statsforvaltningen. Nu bliver afgørelsen indbragt for Indenrigs- og Socialministeriet, der så må tage endeligt stilling til, hvilke muligheder regionerne har for at gøre dem selv synlige overfor befolkningen.

APPFWU02V