Skip til primært indhold

Nyt samarbejde vil sikre Danmarks globale førerposition efter COP 15

Et nyt nationalt samarbejde vil sikre Danmarks plads som global leder indenfor teknologi til udvinding af vedvarende energi til havs. Aftalen om Alliancen for Grøn Offshore Energi blev indgået i dag på et møde i Region Syddanmark.

Når COP 15 er slut, skal målene omsættes til CO2 reduktion og arbejdspladser. Der venter et milliardmarked og i tusindvis af nye arbejdspladser for de virksomheder og lande, som kan udvikle næste generation af havvindmøller og bølgemaskiner. Danmark er i dag førende indenfor udvinding af grøn energi offshore, men det er en position flere andre lande bejler til.

- Vi kan kun bevare vores førsteplads, hvis vi står sammen. Alliancen for Grøn Offshore Energi er et nyt, spændende og fremadrettet samarbejde, som hurtigt vil give synlige resultater og genklang i Bruxelles, siger Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og nu blandt andet formand for det nye forsknings- og innovationscenter på Lindø, Lindoe Offshore Renewables Center.

 

Poul Nyrup Rasmussen (til venstre) udgør indtil den stiftende generalforsamling i januar sammen med regionsrådsformand Carl Holst (i midten) og bestyrelsesformanden for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen, bestyrelsen i Alliancen for Grøn Offshore Energi. Aftalen faldt på plads på et møde i Regionshuset i dag. Foto: Jørgen Diswal.

Poul Nyrup Rasmussen (til venstre) udgør indtil den stiftende generalforsamling i januar sammen med regionsrådsformand Carl Holst (i midten) og bestyrelsesformanden for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen, bestyrelsen i Alliancen for Grøn Offshore Energi. Aftalen faldt på plads på et møde i Regionshuset i dag. Foto: Jørgen Diswal.

Han vil fungere som formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi indtil den stiftende generalforsamling i januar. I et formandskab med regionsrådsformand Carl Holst og formand for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen.

Nationalt samarbejde

Poul Nyrup Rasmussen har sammen med Region Syddanmark været med til at tage initiativ til Alliancen for Grøn Offshore Energi, som på mødet i dag fik opbakning fra Danmarks andet store offshore-center Offshore Center Danmark i Esbjerg.

- Jeg vil gerne understrege, at Alliancen for Grøn Offshore Energi er et nationalt samarbejde, men det har alligevel været naturligt for os at træde til. Mange af de store virksomheder i offshore branchen ligger i Syddanmark, og vi har derfor en helt klar interesse i at få etableret det nye samarbejde. Vi forventer, at der kan skabes mange nye arbejdspladser, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Det er et særdeles positivt initiativ, der er taget. Jeg bakker 100 pct. op om dette brede initiativ, siger bestyrelsesformand for Offshore Center Danmark, Niels Aage Giversen.

EU’s massive satsning på vedvarende energi står helt centralt for Alliancen for Grøn Offshore Energi. Der bliver over de næste år investeret milliarder af euro i grøn teknologi – især udviklingen af næste generation af havvindmøller til 70 meter dybt vand og bølgemaskiner, som kan klare de barske forhold.

- Det bliver vigtigt, at det danske forsknings- og innovationsmiljø indenfor grøn offshore energi markedsfører sig selv effektivt og som en samlet industri overfor EU. Derfor samler vi nu institutter, universiteter, centre og de danske regioner i Alliancen for Grøn Offshore Energi, siger Poul Nyrup Rasmussen, der har årelang erfaring med EU-systemet. Han har planlagt den første kontakt til EU-kommissionen i februar.

Målrettet forskning

Der ligger tre grundlæggende ideer bag den nye alliance:

  1. Når branchens aktører står samlet, kan man sikre, at forskning og innovation i grøn offshore energi bliver direkte anvendelig for danske virksomheder. Målet er, at Danmark kan gentage industrieventyret med udviklingen af landvindmøller - nu til havs.
  2. Alliancen for Grøn Offshore Energi skal være talerør i forhold til politikerne og være i dialog med beslutningstagerne om den overordnede udvikling for den grønne offshore branche i Danmark.
  3. Endelig vil en samlet branche lettere få adgang til de omfattende støttemidler til forskning og innovation, som EU administrerer.

EU-kommissionen har et mål om, at vindmøller i 2020 skal bidrage med en femtedel af EU’s energiforbrug og i 2030 en tredjedel. EU vurderer, at der i de kommende 10 år årligt vil blive investeret 60 mia. kr. i vedvarende energi, og EU er også parat til at øge investeringerne betydeligt. Alliancen for Grøn Offshore Energi får da også derfor til huse i Bruxelles. I første omgang bliver der lavet et mindre sekretariat med tre ansatte, som skal varetage industriens interesser. Sekretariatet rykker ind hos Region Syddanmark, som i forvejen har kontor i byen.

APPFWU01V