Skip til primært indhold

Kastaniely flytter administration

Specialinstitutionen Kastaniely flytter sin administration til Faaborg Sygehus mellem jul og nytår.

Det betyder, at 12 administrative medarbejdere flytter fra Kastaniely. Det drejer sig om psykologer, socialrådgivere, hk’ere,afdelingsledere, forstander og stedfortræder.

Det får ingen direkte konsekvenser for beboerne på Kastaniely.

Flytningen skyldes pladsproblemer på Kastaniely. Fremover vil de administrative lokaler blive brugt til institutionens interne skole.

De 12 administrative medarbejdere kommer til at sidde i stueetagen på sygehuset i Fåborg, som er under afvikling.

Medarbejderne flytter tirsdag 29. december 2009.

Fakta om Kastaniely

Kastaniely er en specialinstitution for 29 behandlingskrævende børn og unge i alderen 6 - 18 år. Der er tale om omsorgssvigtede, tidligt skadede unge, typisk psykisk syge med emotionelle, og adfærdsmæssige vanskeligheder. Beboerne bor på syv fysisk adskilte afdelinger. Kastaniely har desuden intern skole.

Der er 104 faste medarbejdere samt 44 vikarer tilknyttet Kastaniely.

Kastaniely modtog Region Syddanmarks Åbenhedspris i 2008.

APPFWU01V