Skip til primært indhold

EU-kroner til sikring mod oversvømmelser

Et dansk-tysk projekt skal være med til at håndtere de kommende års forventede klimaforandringer i form af mere ekstremt vejr og oversvømmelser. Det er indholdet i et projekt, som Tønder Kommune og den tyske nabokommune Nordfrislands Amt samt Dige- og vandløbslaget SydWesthorn-Bongsiel skal stå i spidsen for.

Projektet er netop blevet godkendt til at modtage 520.000 euro svarende til ca. 3,8 mio. kr. fra EU’s Interreg-program.

Mere ekstremt vejr

Projektet er sat i gang, fordi man i Tønder Kommune og Nordfrislands Amt forventer, at klimaændringerne vil medføre stigende vandstand i havene og mere ekstremt vejr samt mere nedbør.

"Klimaforandringerne vil have konsekvenser på begge sider af grænsen. Derfor er det godt, at vi kan skabe et fælles projekt, der sikrer området mod oversvømmelse", siger Jens Andresen (V), regionsrådsmedlem og formand for Interreg-udvalget.

I områderne omkring Tønder Kommune, Digelaget for Marsken ved Tønder, Aabenraa Kommune og Nordfrislands Amt vil konsekvenserne af klimaændringerne især resultere i udfordringer inden for vandforvaltning og sikkerhed mod oversvømmelse.

Forskelligt beredskab i dag

Der findes i dag en meget forskelligartet struktur i de offentlige systemer på hver sin side af grænsen. Forvaltningen i Tønder Kommune og Nordfrisland Amt er enige om, at en grundlæggende afstemning af rammerne for vandforvaltning er nødvendig for at få nogle fælles forholdsregler, der kan gælde på begge sider af grænsen.

"Projektets styrke ligger i, at man etablerer en fælles og koordineret vandforvaltning for oplandet på begge sider af grænsen og de fælles vandløb", siger Jens Andresen.

Interreg-projektet skal derfor indeholde en fælles undersøgelse af hvilke strategier, der er nødvendige for vandforvaltningen.

Værktøjer mod oversvømmelse

Der vil i projektet også være en praktisk del om Vidåen, der er det største vandløb i området. Vidåen afvander et område på ca. 1300 kvadratkilometer, og dens opland befinder sig både nord og syd for grænsen. Den indeholder et utal af afvandingssystemer og indretninger til sikring mod oversvømmelse - for eksempel diger og pumpestationer.

Vidåen afvander blandt andet baglandet via en havsluse ved Højer til Vesterhavet. For at beskytte lavtliggende områder er vandløbene i de nedre dele af Vidåens opland. I de lavtliggende områder ligger blandt andet Nibøl og Tønder, samt veje og jernbaner og landbrugsområder med spredt bebyggelse.

Interreg-projektet skal udvikle centrale værktøjer til beskyttelse mod oversvømmelser. Der skal blandt andet udvikles en fælles såkaldt hydraulisk beregningsmodel for Vidå-systemet.

Fakta:

INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. har i perioden frem til 2013 ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Programmet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

INTERREG-Udvalget består af medlemmer fra begge sider af grænsen. I alt er der 27 medlemmer fra kommuner, statslige og delstatsrepræsentanter, nationale mindretal, organisationerne fra områderne arbejdsmarked, erhvervsliv, højere læreranstalter, miljø og ligestilling, parterne bag INTERREG-programmet samt EU-Kommissionen.

En af udvalgets opgaver er at behandle projektansøgninger.

APPFWU02V