Skip til primært indhold

Det syddanske regionsråd er konstitueret

Det syddanske regionsråd har i dag, mandag 7. december 2009, konstitueret sig. Det skete ved et kort konstituerende møde, hvor der blev valgt formand og næstformænd, og hvor politikerne havde mulighed for at hilse på hinanden.

Som det også blev aftalt under valgnatten i sidste måned, betyder det, at Carl Holst (V) fortsætter som regionsrådsformand. Poul-Erik Svendsen (S) fortsætter som 1. næstformand. Freddie Madsen (DF) bliver 2. næstformand.
Alle partier, der er valgt ind i det nye regionsråd, er med i den konstitueringsaftale, der blev indgået på valgnatten.

Det nyvalgte regionsråd ved det konstituerende møde 7. december 2009.

Det nyvalgte regionsråd ved det konstituerende møde 7. december 2009.

Carl Holst (V), Stephanie Lose (V), Carsten Abild (V), Sonny Berthold (V), Thyge Nielsen (V), Preben Jensen (V), Bo Libergren (V), Claus Warming (V), Preben Friis-Hauge (V), Susanne Linnet (V), Hans Philip Tietje (V), Ingeborg Moritz Hansen (V), Jens Møller (V), Poul-Erik Svendsen (S), Karsten Uno Petersen (S), Willy Sahl (S), Bente Gertz Hansen (S), Pia Tørving (S), Margot Torp (S), William Jensen (S), Frede Skaaning (S), Ole Finnerup Larsen (S), Pierre Topaz (S), Jette Jensen (S), Andrea Terp Christensen (S), Mette Valentin (SF), Henrik J. Møller (SF), Iben Kromann (SF), Finn T. Hansen (SF), Torben W. Smith (SF), John Hyrup Jensen (SF), Freddie H. Madsen (DF), Jytte G. Lauridsen (DF), Thies Mathiasen (DF), Lars Aarup (DF), Lasse Krull (C), John Lohff (C), Poul Sækmose (C), Bent Bechmann (C), Kristian Grønbæk Andersen (B), Jørgen Pless (L).

Torben W. Smith var fraværende og er derfor ikke med på billedet. Foto: Jørgen Diswal

I det kommende regionsråd er der 20 politikere, der fortsætter fra det foregående regionsråd. 21 er helt nye, der er blevet valgt ind. De 41 politikere er valgt for den næste fireårige periode. 

På mødet i dag blev der også sat navne på medlemmerne af forretningsudvalget. Det bliver: Carl Holst (V), Poul-Erik Svendsen (S), Thyge Nielsen (V), Bo Libergren (V), Stephanie Lose (V), Sonny Berthold (V), Preben Jensen (V), Kristian Grønbæk Andersen (B), Freddie H. Madsen (DF), Lasse Krull (C), John Lohff (C), Karsten Uno Petersen (A), Bente Gertz Hansen (A), Willy Sahl (A), Mette Valentin (SF), Henrik J. Møller (SF) og Iben Kromann (SF). 

Der vil blive sat navn på medlemmerne af de særlige udvalg på det første ordinære regionsrådsmøde mandag 25. januar 2010.

APPFWU01V