Skip til primært indhold

Carl Holst: Helt afgørende at koordinere trafikken over grænsen

Når der i fremtiden bliver planlagt nye veje og jernbaner i Nordtyskland, så skal der tages hensyn til vejene og jernbanerne i Syddanmark - og omvendt. Det bliver opgaven for en grænseoverskridende trafikkommission, som Venstre netop har forslået trafikministeren at nedsætte.

Forslaget om en trafikkommission glæder Carl Holst (V), der som formand for Syddansk Mobilitetsråd længe har presset på for at få nedsat en grænsekommission, der kan koordinere udbygningen af veje og den kollektive trafik.

”Trafikken er jo et fælles anliggende nord og syd for grænsen, så derfor er det vigtigt, at vi får en kommission, der kan koordinere, når der skal laves store trafikplaner”, siger Carl Holst.

”For eksempel skriger det til himlen så dårligt togtrafikken hænger sammen på tværs af grænsen. Over Øresund hænger den kollektive trafik godt sammen. På tværs af den dansk-tyske grænse, hvor der er lige så mange pendlere som mellem Danmark og Sverige, skal man nærmest være heldig for at en togrejse til at hænge sammen”.

Målet for kommissionen er at sikre en tæt koordination af de trafikale investeringer på vej og bane i Jylland og Slesvig-Holsten i de kommende år. Målet er at sikre sammenhæng i planlægningen og mest mulig effekt for skattekronerne. Udover repræsentanter for de to landes transportministerier, bør kommissionen bestå af repræsentanter fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Idéen om en fælles dansk-tysk trafikkommissionen har også været på tegnebrættet i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Allerede i maj 2008 underskrev Carl Holst og ministerpræsidenten for Slesvig-Holsten, Peter Harry Carstensen, en hensigtserklæring om at koordinere udviklingen af infrastrukturen i grænseområdet.

”Det er derfor glædeligt, hvis man i København og Berlin kan ty til erfaringerne fra Region Syddanmark og Slesvig-Holsten, når det gælder grænseoverskridende trafikprojekter”.

APPFWU02V