Skip til primært indhold

80 mio. kr. til at holde de unge i uddannelse

Måske er det uddannelsesformerne, som er forældede. Måske er de unge for forkælede. Men virkeligheden er, at rigtig mange unge ikke får nogen uddannelse.

Nu har uddannelsesinstitutionerne lavet en aftale: De unge skal uddannes, og regionen har netop afsat 80 mio. kr. til formålet.

Tallene taler for sig selv:

Hver femte ung i Region Syddanmark får ingen ungdomsuddannelse.

Hver fjerde uden ungdomsuddannelse står uden for arbejdsmarkedet som 28-årig.

Samtidig viser de tørre statistikker, at der bliver mere og mere brug for de veluddannede.

Derfor har regionsrådet i dag bevilliget 80 mio. kr. til aktiviteter og projekter, der udspringer af den Syddanske Uddannelsesaftale.

- Vi håber med uddannelsesaftalen at have skabt rammerne for, at de mange aktører kan gå sammen om at finde nye løsninger, som virker. Det er afgørende med en fælles indsats, hvis vi skal fastholde de unge i uddannelsessystemet. Vi har brug for veluddannet arbejdskraft, siger regionsrådsformand Carl Holst. (V)

Regionens uddannelsesinstitutioner har hver for sig gjort mange forsøg på at holde deres unge på skolebænken, men alligevel er det op mod hver femte, som springer fra uddannelsen. Mange prøver kræfter med en ny uddannelse, men det ændrer ikke ved, at der lige nu er over 20 pct., som aldrig får en ungdomsuddannelse.

Det er ideen om, at det er nødvendigt at løse opgaven samlet, der ligger bag Syddansk Uddannelsesaftale, som for nylig blev underskrevet og for at skabe de nødvendige økonomiske rammer for styregruppens arbejde, har regionsrådet netop afsat 80 millioner kroner over de næste fire år.

- Vi står med et kæmpe problem, fastslår Mogens Kragh Andersen, der netop har stillet sig i spidsen som formand for Syddansk Uddannelsesaftale. Som direktør for SOSU Fyn har han til daglig problematikken tæt inde på livet.

- Uddannelse bliver stadig vigtigere for at få et job, ellers risikerer den unge at blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet. Vi skal have rykket ved holdningen til uddannelse hos de unge og deres forældre, mens vi på uddannelsesinstitutionerne bliver nødt til at arbejde videre med andre måder at undervise på, så vi skal også ændre holdning, siger Mogens Kragh Andersen.

Styregruppen trådte sammen første gang den 15. december med Mogens Kragh Andersen som formand. Styregruppen skal samle trådene, således at nye aktiviteter og projekter kan bygge på og understøtte eksisterende initiativer.

Fakta

Udfordringen:

Hver femte ung i Region Syddanmark får ingen ungdomsuddannelse.
Hver fjerde uden ungdomsuddannelse står uden for arbejdsmarkedet som 28-årig.

Syddansk Uddannelsesaftale

I Region Syddanmark er der kun 79 procent af en ungdomsårgang, som gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det overordnede mål med Syddansk Uddannelsesaftale er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en uddannelse.

Syddansk Uddannelsesaftale samler alle centrale aktører i regionen, og målet er at få alle til at trække i samme retning. Aftalen blev indgået i oktober.

Særlige indsatsområder:

  • Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse skal styrkes.
  • Undervisningen skal styrkes for at bremse det store frafald på ungdomsuddannelserne.
  • Der skal gøres en ekstra indsats for at fastholde de svageste og mest sårbare elever.
  • Antallet af praktikpladser skal øges.

Der er nedsat en styregruppe, som skal koordinere de forskellige indsatser.

De forskellige skoler og institutioner kan få økonomisk hjælp og støtte til projekter, som kan få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Region Syddanmark har netop afsat 80 mio. kr. over de næste fire år til formålet.

Styregruppen

Styregruppen består af 23 repræsentanter fra ungdomsuddannelser, produktionsskoler, videregående uddannelser, erhvervsorganisationer, kommuner, undervisningsministeriet og regionen. Formand er Mogens Kragh Andersen, direktør, SOSU Fyn.

APPFWU01V