Skip til primært indhold

Stor interesse for Idé-workshop på Alsion

Over 80 deltagere til Idé-workshop på Alsion om sønderborg-områdets fremtid.

De mange deltagere i workshoppen kunne mandag eftermiddag 17. august høre mere om EUs Globaliseringsfond, om udfordringerne i sønderborg-området og sidst på dagen høre resultatet af en række kreative ideer, og forslag, der skal på dagsordnen i fremtiden.

Klokken 14.27 gik Kong Christian d. X’s bro op, og tre minutter senere bød Carl Holst, regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, sønderborgenserne velkommen i Alsions auditorium.

- Som regionsrådsformand er jeg meget bevidst om, at vi skal gøre en ekstraordinær indsats i sønderborg-området, og det er den vi har sat i gang. Vi har talt med regeringen, der har lovet at hjælpe med at sende en ansøgning til EU. Nu er der brug for at lytte til de mange gode ideer, der er lokalt, og det er det, vi har gjort i dag. Jo flere gode ideer der kommer frem, jo bedre bliver den ansøgning, der ender i EU, siger Carl Holst.

Store udfordringer

Mandag var dagen hvor sønderborg-områdets virksomheder, organisationer og borgere, var inviteret til Idé-workshop på Alsion af Region Syddanmark og Sønderborg Kommune.

Sønderborg-området står overfor en række udfordringer, arbejdsløsheden er stigende og de traditionelle produktionsvirksomheder lukker. Hvad skal der til, for at skabe vækst, for at sikre ledige nye job – og hvad kan lokalsamfundet gøre? Det var blandt andet de spørgsmål, som deltagerne på Idé-workshoppen skulle komme med deres bud på.

Præsentation af Globaliseringspuljen

Efter velkomsten overtog Peter Stub Jørgensen, direktør for EU-kommissionens repræsentation i Danmark, ordet, og præsenterede de fremmødte for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. I daglig tale bare Globaliseringsfonden.

- Hurtigst muligt, efter fyringen, kan fonden støtte arbejdstagere der bliver ledige som følge af globaliseringen, og eller, som bliver afskediget som direkte følge af den globale finansielle og økonomiske krise, forklarede Peter Stub Jørgensen.

Pengene som fonden kan støtte med, skal gå til aktive tiltag for de ledige, f.eks. jobsøgning, erhvervsvejledning, efteruddannelse, omskoling, iværksætterkursus mm. Beløbet kan variere, men 65 % af de samlede udgifter kan dækkes af Globaliseringsfonden.

- I gennemsnit udbetaler fonden 35.000 kr. pr. person der får støtte. I enkelte områder har beløbet dog været op til 75.000 kr. Det her er altså penge, der giver folk en reel mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen, fortalte Peter Stub Jørgensen.

Efter de forskellige oplæg var der workshops, og dagen blev rundet af med en opsummering som Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling, stod for.

Han kunne også fortælle, at ansøgningen til Globaliseringsfonden, der kun kan sendes af Staten, bliver sendt den 9. september.

APPFWU02V