Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil skaffe hurtig hjælp og penge til fyrede Lindømedarbejdere

Region Syddanmark er klar med hurtig hjælp til de medarbejdere, der i dag blev fyret på Lindøværftet.

Hjælpen består både af en plan, der skal sikre nye arbejdspladser til området. Men også af økonomisk hjælp til at omskole og efteruddanne medarbejderne til de nye jobs.

- En så stor fyringsrunde kræver en helt ekstraordinær indsats for at sikre, at de fyrede kommer i beskæftigelse igen, siger regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Region Syddanmark har allerede etableret samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner samt Beskæftigelsesregionen.

Carl Holst vil øjeblikkeligt tage kontakt til økonomi- og erhvervsminister, Lene Espersen (K) og beskæftigelsesminister, Inger Støjberg (V) for at få skrevet en ansøgning til EU Globaliseringsfond. Det er nemlig regeringen, der skal sende ansøgningen til EU. Ansøgningen kan være på op til 80.000 kroner pr medarbejder hvor de 28.000 skal komme fra Syddanmark.

- Vi skal lynhurtigt have afklaret, hvordan vi sikrer midler, så de fyrede medarbejdere kan bliver omskolet og uddannet til nye jobs. EU-midler er en af vejene – men Syddansk Vækstforum råder også over en stor pose penge, som vi vil bringe i spil, siger Carl Holst.

Syddansk Vækstforum har allerede besluttet at gå aktivt med ind og støtte området ved Munkebo.

- Vi skal sikre Fyn nye arbejdspladser indenfor velfærdsteknologi, turisme og robotteknologi - områder hvor Fyn i forvejen har en førerposition. Og så skal vi sørge for at medarbejderne bliver omskolet og efteruddannet til de nye jobs, siger Carl Holst og fortsætter:

- Det er en ekstraordinær krise, der har ramt Fyn. Vi har brug for at rykke sammen og sætte alt ind for at få tingene til at ske så hurtigt som muligt. Fra politisk side vil vi udvise stor fleksibilitet, så vi når en hurtig løsning.

Pengene fra EU globaliseringsfond er netop øremærket til områder, der bliver ramt af masseafskedigelser.

APPFWU02V