Skip til primært indhold

Massiv mangel på arbejdskraft

En femtedel af de unge syddanskere får aldrig taget en ungdomsuddannelse. Helt præcis viser tal fra Region Syddanmark, at 21 % af en ungdomsårgang i Syddanmark enten aldrig starter på ungdomsuddannelsen, eller får afsluttet den uddannelse de startede på.

Gruppen uden en ungdomsuddannelse er i stor fare for at stå uden arbejde i fremtidens Syddanmark.

Region Syddanmark tager derfor initiativ til at finde en løsning på problemet. Den 20. august er der konference om Syddansk uddannelsesaftale, hvor mulige initiativer og handlinger, som skal indgå i aftalen, diskuteres.

Aftalerne skal underskrives på Koldinghus 30. september, hvor bla. undervisningsminister Bertel Haarder er deltager.

Syddansk Uddannelsesaftale samler hele uddannelsessektoren lige fra de kommunale folkeskoler til de videregående uddannelser på den ene side. På den anden side er arbejdsmarkedets parter også med – altså dem der efterspørger den arbejdskraft der skal uddannes.

Dermed skabes et unikt forum for samarbejde, som ikke kendes fra andre steder.

Får konsekvenser i fremtiden
Problemet med den manglende ungdomsuddannelse får store konsekvenser i fremtidens Syddanmark.

En analyse udarbejdet for Region Syddanmark af teknologisk institut i 2009 viser, at der vil være kamp om medarbejderne indenfor handel og kontor og SOSU området.

-Handel & Kontor: mangel på 4624 personer
-SOSU: mangel på 5270 personer

Analysen viser ligeledes, at der bliver mangel på syddanskere med mellemlange - og lange videregående uddannelser. Udbuddet af arbejdskraft og antallet af arbejdspladser vil blive stort set identisk. Det fører til mange ubesatte stillinger og deraf følgende lønstigninger.

I 2017 vil man alene i Region Syddanmark mangle 3.800 pædagoger. Det svarer til, at næsten 10 % af pædagogstillingerne ikke vil kunne besættes med kvalificeret arbejdskraft.

Årsagen til udviklingen er, at der stadig er alt for mange der ikke får gennemført en ungdomsuddannelse.

Problemets omfang er stigende, når det samtidig er et faktum, at efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft vil være faldende de kommende 10 år.

Region Syddanmark tager derfor initiativet med den Syddanske Uddannelsesaftale, for det er nu der skal sættes ind.

APPFWU01V