Skip til primært indhold

Syddansk Vækstforum vil skabe flere elev- og praktikpladser i Syddanmark

Finanskrisen rammer især de unge hårdt. Vækstforum har derfor på sit møde den 31. marts 2009 drøftet en vækstpakke, og parterne bag Vækstforum opfordres til at følge op på fire konkrete indsatsområder.

Syddansk Vækstforum ønsker selv at gå i front med en kampagne, som skal øge antallet af elev- og praktikpladser. I Syddanmark står knap 800 elever uden praktikplads, hvilket er en stigning på ca. 30% i forhold til året før. Det problem skal løses.

”Vi kan se, at det er ved at gå galt. Vi risikerer at tabe de unge mennesker på gulvet, hvis vi ikke handler nu, og det vil være en katastrofe. Derfor skal antallet af elev- og praktikpladser op, og det er en opgave for både det offentlige og private arbejdsmarked”, siger regionsrådsformand, og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Udover den særlige indsats for at nedbringe manglen på praktikpladser, opfordrer Vækstforum alle relevante aktører til at fokusere på:

  • at markedsføre jobmulighederne i Syddanmark. Selvom finanskrisen har ramt nogle brancher hårdt, er der stadig mange ledige jobs i andre brancher. Krisen er en oplagt mulighed for brancheskift – både for den enkelte og for samfundet.
  • at nedbringe det store frafald på ungdomsuddannelserne. Det er nu, ledige hænder skal uddannes og det er vigtigt, at uddannelserne gennemføres.
  • at sætte skub i samarbejdet om offentligt byggeri. I det offentlige er potentialet for byggeri og energirenoveringer meget store, og der er en oplagt mulighed for at udvikle virksomheder og medarbejdere til at håndtere energirigtigt byggeri.

Vækstforums handlingsplan vil gøre en langsigtet indsats for at omstille eksisterende erhverv og udvikle nye væksterhverv. Men der er også behov for handling nu og her, understreger Carl Holst:

”Der er behov for, at vi gør noget her og nu. I Vækstforum opfordrer vi derfor alle parterne bag Vækstforum til at gøre en fælles indsats. Det er nu, vi skal handle”.

Fakta om Vækstforum:

Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats.

Vækstforums tre hovedopgaver er:

  • at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan
  • at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår
  • at indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter
APPFWU02V