Skip til primært indhold

Stor interesse for uddannelsesprojekt

Det Regionale UddannelsesRåd, Region Syddanmark og Region Midtjylland holdt onsdag den 1. april et informationsmøde om et projekt der skal mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Det overordnede formål med mødet var at få skolerne til at engagere sig i projektet og melde sig som deltagere.

Rektor på Svendborg Gymnasioum Jesper Vilbrad forklarede tilhørerne om projektets omfang og indhold. Foto: Jakob Fynsk.

Rektor på Svendborg Gymnasioum Jesper Vilbrad forklarede tilhørerne om projektets omfang og indhold. Foto: Jakob Fynsk.

Omkring 60 interesserede fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, kommunernes skoleforvaltninger og UU centre i regionen var mødt op i regionshuset i Vejle, for at høre mere om indholdet i projektet. Der var stor spørgelyst og et godt engagement. Deltagerne nikkede anerkendende til projektets overordnede tanke, og 4 skoler blev valgt som leadpartner skoler, i hver sit lokale konsortium.

Fakta:

Kun ca. 80% af de unge der starter på en ungdomsuddannelse gennemfører den. Der er derfor langt op til Region Syddanmarks målsætning som er, at 95% gennemfører uddannelsen. Det Regionale Ungdomsuddannelsesråd (RUR) har derfor taget initiativ til, på tværs af alle ungdomsuddannelsstyper, at lave et frafaldsprojekt, der søger om midler fra den konkurrenceudsatte pulje.

Der er tale om et ambitiøst projekt, der etableres i samarbejde med Region Midtjylland, de kommunale ungdomsuddannelsescentre og alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark.

mikkel.paerremand@regionsyddanmark.dk 

APPFWU02V