Skip til primært indhold

Overvældende interesse for Velfærdsteknologi.nu

Massivt fremmøde til kick-off på Velfærdsteknologi.nu. Over 270 deltagere var på plads til konferencen – og Danmarks første messe for velfærdsteknologi - på Bramstrup Gods ved Odense mandag den 20. april.

Konferencen om den syddanske satsning på velfærdsteknologi og velfærdsservice var i forvejen overbooket, men flere af de interesserede, der var på venteliste til arrangementet, troppede alligevel op i det strålende forårsvejr for at deltage i konferencen.

- At velfærdsteknologi har fremtiden for sig, afspejler sig tydeligt i dagens fremmøde. Satsningen har været et år undervejs, men vi står nu med et handlingsdygtig initiativ, som allerede fra første dag kan samle folk fra hele landet, sagde regionsrådsformand Carl Holst (V) da han bød den store forsamling velkommen.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød velkommen til startskuddet på velfaerdsteknologi.nu og åbnede samtidig Danmarks første messe for velfærdsteknologi. Foto: Jørgen Diswal.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød velkommen til startskuddet på velfaerdsteknologi.nu og åbnede samtidig Danmarks første messe for velfærdsteknologi. Foto: Jørgen Diswal.

- Som jeg ser det, så er der tre helt klare gevinster ved at satse på velfærdsteknologi: Vi skaber samarbejde mellem den offentlige og den private sektor. Vi leverer bedre service og kvalitet til borgere og patienter. Vi giver virksomheder i regionen mulighed for komme ind på et forretningsområde, hvor efterspørgslen i fremtiden bliver rigtig stor, sagde Carl Holst.

Efterfølgende tog borgmester fra Odense Kommune, Jan Boye (K) over:

- Jeg håber, at alle deltagerne her i dag, får et stort udbytte af dagen, så vi efter i dag har et endnu bedre grundlag for at sætte skub i udviklingen af velfærdsteknologien inden for regionen.

Derefter blev mikrofonen givet videre til værten fra TV2s program Praxis, Cecilie Beck, der styrede en paneldebat der tog udgangspunkt i de seks temaer, der på forhånd var fastlagt. Efter debatten var der så tid til en omgang temadiskussion i mindre grupper. Målet var defineret på forhånd – kom med tre til fire konkrete forslag eller ideer som kan gavne udviklingen af velfærdsteknologi nu. 

Paneldebatten dannede grundlaget for den videre diskussion i de mindre grupper om konkrete initiativer. Foto: Jørgen Diswal.

Paneldebatten dannede grundlaget for den videre diskussion i de mindre grupper om konkrete initiativer. Foto: Jørgen Diswal.

Det udviklede sig til konstruktive workshops fyldt med energi, som bar tydeligt præg af den rette sammensætning af politikere, praktikere og fag - og erhvervsfolk.

Alle gruppernes forslag blev præsenteret sidst på dagen, og vil alle blive behandlet når velfærdsteknologi.nu’s styregruppe træder sammen igen. forslagene bliver også lagt på hjemmesiden: www.velfaerdsteknologi.nu 

Fremtidens toilet indenfor plejesektoren kan se sådan her ud. Det sparer plejepersonalet for tunge løft i uheldige stillinger, og giver fx ældre borgere mulighed for at klare noget så intimt som et toiletbesøg på egen hånd. Foto: Jørgen Diswal.

Fremtidens toilet indenfor plejesektoren kan se sådan her ud. Det sparer plejepersonalet for tunge løft i uheldige stillinger, og giver fx ældre borgere mulighed for at klare noget så intimt som et toiletbesøg på egen hånd. Foto: Jørgen Diswal.

Thomas Børner, formand for ABT-Fonden (Fonden til arbejskraftsbesparende teknologier), og direktør for Servicestyrelsen, Palle Lund, afsluttede dagen med at præsentere ABT fonden og nogle af kravene til fremtidens velfærdsteknologi.

Læs mere på: www.velfaerdsteknologi.nu 

APPFWU01V