Skip til primært indhold

Mobilitetsråd fik tilsagn om syddanske trafikinvesteringer

Trafikinteresserede fra hele regionen havde i tirsdags, den 14. april 2009, taget imod indbydelsen fra Syddansk Mobilitetsråd til at mødes og være med til at debattere den aftale om trafikinvesteringer for 90 milliarder, som blev indgået på Christiansborg i januar måned. På mødet, som foregik i Middelfart, blev der drøftet, hvad der skal til for at Syddanmark får mest mulig gavn af investeringerne.

Regionråds- og mobilitetsrådsformand Carl Holst (V). Fotos: Jørgen Diswal

Regionråds- og mobilitetsrådsformand Carl Holst (V). Fotos: Jørgen Diswal

”Der er en god aftale om fremtidens infrastruktur, som regering og Folketing har indgået. Hovedopgaven i denne sag er for os at bidrage med gode argumenter og dokumentation for at fremme syddanske synspunkter, når aftalens indhold skal udmøntes i årene fremover. Det kræver, at vi står sammen og taler med én fælles syddansk stemme - region, kommuner og erhvervsliv”, sagde regionråds- og mobilitetsrådsformand Carl Holst (V).

I mødet deltog to trafikordførere - Kristian Pihl Lorentzen (V) og Magnus Heunicke (S).

Det var et helt klart budskab fra de to parter i trafikaftalen, at man havde forståelse for de syddanske ønsker, og at de vil få prioritet i arbejdet med at gøre trafikaftalen til virkelighed.

Det blev således klart tilkendegivet, at 1) bedre adgangsforhold til Billund Lufthavn, 2) trafikken i Jylland – helt til Hamburg og 3) løsning af trængselsproblemerne i Trekantområdet vil få høj prioritet i udmøntningen af trafikaftalen.

Fra venstre ses trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), trafikordfører Magnus Heunicke (S) samt borgmester Uffe Steiner Jensen (S) fra Fredericia Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark.

Fra venstre ses trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), trafikordfører Magnus Heunicke (S) samt borgmester Uffe Steiner Jensen (S) fra Fredericia Kommune og formand for Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark.

De to ordførere var enige om, at Billund Lufthavn er hele Vestdanmarks internationale lufthavn, og en god forbindelse fra det østjyske bybånd til denne skal indgå som en vigtig del af denne.

De lagde også vægt på, at man ville inddrage trafikken på tværs af landegrænsen – både med hensyn til vej og bane – i de analyser, som skal gennemføres som led den østjyske trafikstrategi.

Løsning af trængselsproblemerne i Trekantområdet vil også få høj prioritet og blive fremskyndet mest muligt. Det drejer sig om udvidelse af Vejlefjordbroen, som allerede er en flaskehals nu. Det drejer sig også om motorvejene i Trekantområdet og på Vestfyn, som er ramt af trængsel. Heri indgår også en analyse af mulighederne for en ekstra Lillebæltsforbindelse.

APPFWU02V