Skip til primært indhold

Gymnasier og hf-kurser har stor succes i Trekantområdet

Et stigende antal unge søger ind på de fem gymnasier i Kolding, Vejle og Fredericia for at erhverve sig en studentereksamen.

Det samlede antal ansøgere til Kolding Gymnasium, Munkensdam Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Rødkilde Gymnasium og Fredericia Gymnasium var ved ansøgningsfristen udløb 1264 ansøgere og dermed 180 elever mere end i 2007.

Flere søger ind

- Stigningen er væsentligt større end stigningen i ungdomsårgangene, siger rektor Poul Erik Madsen, Fredericia Gymnasium, der er formand for Fordelingsudvalget i Trekantområdet.
- Vi ved, at vi i uddannelsessektoren skal være med til at sikre, at en større andel af de unge får ikke blot en ungdomsuddannelse, men at også en større del skal have en videregående uddannelse. Her er en studenterhue fra det almene gymnasium et godt kort, når de unge skal videre i uddannelsessystemet. Gennem mange år har det knebet i Trekantområdet, men de nye tal viser, at vi er på rette vej.

Også antallet af hf-ansøgere udvikler sig særdeles positivt. Ansøgerantallet er siden 2008 vokset med 33 % til nu i alt 339 ansøgere. Den 2-årige hf-uddannelse tilbydes på tre gymnasier og tre VUC’er i området. Væksten har været størst på Rosborg og Fredericia Gymnasium samt på VUC Kolding. Samtlige 2-årige hf-kurser forventer eftertilmeldinger til hf frem til studiestarten i august.

Det er svært uden en uddannelse
-Den meget markante fremgang kan skyldes, at nogle unge er blevet opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at fastholde et arbejde uden en uddannelse. Vi ser en række unge omkring de 20 år, der nu gerne vil i gang, udtaler Poul Erik Madsen.

Mere plads på gymnasierne

Fremgangen i elevtallet er i god tråd med, at de fem gymnasier nu har afsluttet en samlet udbygning af kapaciteten i området for at sikre plads til de kommende gymnasieansøgere. Flere af gymnasierne har fået flere kvadratmeter, så der nu er bedre plads til de unge. Der er dog stadig problemer på to af gymnasierne: Rosborg Gymnasium i Vejle og Munkensdam Gymnasium i Kolding. Her overstiger ansøgertallet den fastlagte kapacitet, hvilket bevirker, at et større antal elever skal flyttes til et nabogymnasium.

Denne opgave er lagt over til Fordelingsudvalget for Trekantområdet, som umiddelbart efter påske begynder på dette arbejde.
- Det er aldrig rart at få at vide, at ens første prioritet ikke opfyldes, men det er en nødvendighed for at få tingene til at gå op, siger Poul Erik Madsen.

 Fordelingskriterierne ligger på gymnasiernes hjemmesider, så her har det været muligt at orientere sig, inden man sendte sin ansøgning. Også de tidligere år har der været behov for at flytte rundt på eleverne. Erfaringerne fra disse år viser, at langt de fleste elever bliver meget glade for deres gymnasium – også selv om det kun var 2. prioritet.

Fakta om Fordelingsudvalgene

Der eksisterer fire fordelingsudvalg i Region Syddanmark: Fordelingsudvalg for Trekantsområdet, for Fyn, for Sydvestjylland og for Sønderjylland.
Fordelingsudvalgene skal fordele ansøgere til gymnasiet og den 2-årige hf-uddannelse.
Fordelingsudvalget for Trekantsområdet består af rektorerne fra de fem gymnasier og forstanderne på de tre VUC’er samt to repræsentanter fra regionsrådet: Regionsrådsmedlem Ole Jacobsen (K) og Jens Andersen (V).
Regional Udvikling i Region Syddanmark fungerer som sekretariat for fordelingsudvalgene.

APPFWU01V