Skip til primært indhold

Der skal skabes et godt fundament for Nyborgskolen

Der er blevet iværksat en handleplan for Nyborgskolen, som beskriver, hvordan man fremadrettet kan forbedre tilbuddet til brugerne af Nyborgskolen.

På et møde i går med repræsentanter fra Nyborgskolens bestyrelse og Region Syddanmark var der opbakning til, at man arbejder videre med at udvikle og implementere handleplanen. Det vil ske i samarbejde med samtlige parter; forældre, elever, medarbejdere, ledelse, skolens bestyrelse og Region Syddanmark.

Godt fundament at arbejde videre med

- Det var et godt møde, Og vi var enige om, at handleplanens initiativer kan være med til at skabe et godt fundament for det fremadrettede arbejde med skolen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), og fortsætter:

- Udviklingen af skolen vil ske i tæt samarbejde med de implicerede parter. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at give deres besyv med.

Stormøde på Nyborgskolen

Der er planlagt et stormøde på Nyborgskolen lørdag den 6. juni 2009, hvor skolens elever, forældre og ansatte er inviterede. Her skal handleplanen drøftes, og det skal afklares, hvordan man kommer videre i sagen.

APPFWU01V