Skip til primært indhold

Carl Holst: Medarbejderne fortjener en undskyldning

Regionrådsmedlem Otto Lück (K) har gennem nogen tid beskyldt Region Syddanmark for at have fusket med tallene for sygehus-befolkningsgrundlag. Særligt har han rejst tvivl om grundlaget for at vælge at placere det sønderjyske akutsygehus i Aabenraa frem for Sønderborg.

Region Syddanmark har i den forbindelse været igennem materialet endnu en gang, og konklusionerne er entydige: Befolkningsgrundlaget for et akutsygehus i Aabenraa vil være væsentligt over 200.000 og befolkningsgrundlaget for akutsygehuset i Sønderborg vil være væsentligt under 200.000.

Den nye gennemgang af materialet blev i går sendt til regionrådets medlemmer, efter at to tidligere materialegennemgange ikke har fjernet Otto Lücks tvivl.

Regionrådsformand Carl Holst (V) har i forbindelse med fusk-beskyldningerne bedt regionens administration om at arrangere et møde med Otto Lück for, at staben kunne gennemgå materialet med ham. Forvaltningen har gentagne gange forsøgt at få et møde i stand med Otto Lück, men han har meldt tilbage, at han først har tid til at mødes den 21. april.

- Nu må det være nok! På den ene side efterlyser Otto Lück mere materiale, men når administrationen vil give ham det og gennemgå det sammen med ham, har han ikke tid. Der kan vi ikke leve med. Det giver ikke administrationen mulighed for at tilbagevise Otto Lücks beskyldninger, siger Carl Holst.

- Dygtige medarbejdere har arbejdet seriøst og grundigt med et solidt beslutningsgrundlag – helt i overensstemmelse med de ønsker, regionsrådet har fremsat. Allerede første gang Otto Lück fremførte sine beskyldninger på mødet med sundhedsministeren i Aabenraa lagde jeg vægt på, at jeg havde fuld tillid til beslutningsgrundlaget.

- Jeg er glad for, at vi nu får en endelig afklaring, der én gang for alle dokumenterer, at grundlaget for flertallets beslutning er i orden. Det er dejligt, at sagen er afsluttet, så vi kan koncentrere os om at se fremad.

APPFWU02V