Skip til primært indhold

Sygehusenes genoptræningsplaner er i top

Kvaliteten af de genoptræningsplaner, som de syddanske sygehuse udleverer til genoptræningspatienter, når de udskrives, er i top.

Det viser en gennemgang af mere en 1000 genoptræningsplaner fra de syddanske sygehuse. Over 90 procent af de genoptræningsplaner, der er gennemgået, opfylder lovgivningen og de retningslinier, som er udarbejdet af Region Syddanmark og de 22 kommuner.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har i dag drøftet undersøgelsen og glæder sig over konklusionen.

”Det her er en super god nyhed”, siger Bo Libergren (V), regionsrådsmedlem og formand for sundhedskoordinationsudvalget.

”Vi har haft fokus på genoptræningsplanerne, fordi de netop befinder sig i gråzonen mellem det regionen skal tage sig af og det kommunerne skal tage sig af. Så det er meget glædeligt, at det viser sig, at regionen her leverer et kvalitetsprodukt”.

”Gode genoptræningsplaner er selvfølgelig en forudsætning for, at vi i kommunerne kan levere noget ordentligt genoptræning”, siger Karl K. Knudtzen (V), byrådsmedlem i Esbjerg og næstformand i sundhedskoordinationsudvalget.

”Undersøgelsen viser, at vi faktisk får et godt redskab – det er selvfølgelig et godt fundament for at udvikle samarbejdet mellem kommunerne og regionen på det her felt”.

Fakta:

  • Sundhedskoordinationsudvalget er det øverste samarbejdsorgan mellem region og kommuner på sundhedsområdet.
  • Udvalget består af 3 regionsrådsmedlemmer (Bo Libergren, Ole Jacobsen, Bent Bechmann), 5 kommunale politikere (Karl K. Knudtzen, Esbjerg; Ivan Toftgaard, Fredericia; Peter Christensen, Tønder;Erik Christensen, Nyborg; og Lars Erik Hornemann, Svendborg) udpeget af Kommunekontaktrådet og 2 praktiserende læger (Søren K. Jensen, Knud Erik Pasch Albertsen) udpeget af Praksisudvalget. Bo Libergren er formand og Karl K. Knudtzen er næstformand i udvalget.

Yderligere oplysninger:

Bo Libergren, formand for sundhedskoordinationsudvalget, mobil 29 20 18 00

Karl K. Knudtzen, næstformand i sundhedskoordinationsudvalget, mobil 28 10 06 20

Sundhedsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, mobil 28 99 32 40

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V