Skip til primært indhold

Patienterne er tilfredse med distriktspsykiatrien i Region Syddanmark

82 % af patienterne i Region Syddanmark er positive, når de skal give en samlet vurdering af distriktspsykiatrien.

Det viser Danske Regioners tilfredshedsundersøgelse på det psykiatriske område. Man har spurgt til både patienters og pårørendes oplevelse af tilfredshed og undersøgelsen viser, at der sker fremgang i psykiatrien i Region Syddanmark, sammenlignet med en lignende undersøgelse for tre år siden.
2 % er utilfredse med behandlingen.

Regionen har fokus på området

”Det er vigtigt, at psykiske syge borgere får en god behandling. Derfor prioriterer vi det psykiatriske område i Region Syddanmark. Tallene er et bevis på, at vi bliver bedre og bedre til at løse opgaven. Jeg er stolt over medarbejdernes indsats i hverdagen”, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Stadig meget at tage fat på

”Region Syddanmark ligger godt i forhold til resten af landet. Men vi kan også se, at der stadig er meget at gøre. Især i forhold til de pårørende”, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for udvalget for social- og psykiatri og specialundervisning.

”Vi vil nu arbejde hårdt på, at regionens patient- og pårørendepolitik kommer til at virke, så de pårørende oplever, at de er vigtige samarbejdspartnere og får bedre information om sygdomsforløbet”, siger Bente Gertz Hansen.

Skal opleve sig som vigtige samarbejdspartnere

Blandt de pårørende er tilfredsheden med distriktspsykiatrien mindre, nemlig 45 %. Det er dog en fremgang på 5 % i forhold til for tre år siden. De pårørende er mest tilfredse med, at samarbejdet med behandleren fungerer godt. Og at det er let at komme i kontakt med distriktspsykiatrien. Utilfredsheden opstår, når de pårørende oplever, at personalet er for dårlige til at tage kontakt til dem. De vil gerne betragtes som vigtige samarbejdspartnere i forhold til deres sindslidende familiemedlem. Og det føler de ikke sker.

Patienterne og de pårørende er bl.a. blevet spurgt om følgende forhold: Information om sygdommen og behandlingen, kommunikation mellem personale og pårørende, patientindflydelse og –inddragelse samt koordination og kontinuitet i behandlingen.

Fakta

Danske Regioner iværksætter tilbagevendende tilfredshedsundersøgelser i psykiatrien. Den første undersøgelse blev foretaget for tre år siden. Målet er at følge udviklingen på landsplan og konkret på de lokale enheder. Den aktuelle patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelse blev gennemført i oktober 2007 til februar 2008.
Undersøgelsen omhandler patienter i distriktspsykiatrien, der modtager ambulant behandling.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), regionsrådsformand, Region Syddanmark, mobil 4032 5210

Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg for social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, mobil 2172 7102.

Agnete Philipsen, Psykiatridirektør i Region Syddanmark, mobil 28 99 35 74.

APPFWU01V