Skip til primært indhold

Odense i spidsen for velfærdsteknologi

Odense skal være internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologier.

Det er visionen, som en række stærke aktører fra Odense og Region Syddanmark mandag den 8. september blev enige om at arbejde målrettet efter.

Årsagen til at indsatsen intensiveres nu, er fordi staten har valgt at støtte udviklingen af velfærdsteknologier med en pulje på 3 milliarder.

Velfærdsteknologi dækker over alle teknologier, som kan forbedre livet for dem, der modtager velfærdsydelser. Dvs. alle der er i berøring med sundhedssektoren og den sociale sektor - bl.a. ældre, børn og unge.

Et konkret eksempel kan være udviklingen af telemedicin, der gør det muligt for en borger, at modtage behandling fra egen læge, uden at skulle forlade hjemmet. Det kunne også være en robot der kan vaske gulv, for at frigøre tid for hjemmehjælperen, så der bliver bedre overskud til omsorg i forbindelse med hjemmebesøg.

Region og kommune i samarbejde

Formålet med satsningen er at skabe et nyt og unikt samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige, og af den vej, at skabe en succeshistorie med en række virksomheder der vil være ledende på området for velfærdsteknologi- og service.

I spidsen for indsatsen står Region Syddanmark og Odense Kommune, som ser muligheden for at opnå flere formål på én gang.
 
"Det er vigtigt, at vi udnytter vores styrkepositioner og indgår partnerskaber mellem den offentlige og private sektor når vi skal skabe udvikling og vækst. Kombinationen af højteknologi og velfærdsydelser er også et godt eksempel på, hvordan den private og offentlige sektor kan spille sammen om at skabe fremtidens offentlige service," siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Odense et fyrtårn

"Odense skal udnytte sin helt unikke position inden for robotter og automatisering, som kombineret med vores erfaringer med afprøvning af velfærdsteknologi kan bringe os i en international førerposition på området.
Vi vil gerne bidrage med institutioner og sociale distrikter som virkelige testmiljøer, og jeg forestiller mig også, at vi kan bringe teknologierne i spil for alle borgere i vores byrum," siger borgmester Jan Boye.

Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet, ser store muligheder i satsningen: "På Syddansk Universitet vil vi gerne have vores forskning og viden ud at arbejde, og satsningen på velfærdsteknologi vil blandt andet styrke samarbejdet med erhvervslivet. På lidt længere sigt kan satsningen - sammen med det planlagte campus-område med nyt stort universitetshospital  - skabe den perfekte ramme for udvikling af nye offentlig-private partnerskaber."

I samarbejdet deltager: Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, MEDCOM, Servicestyrelsen, RoboCluster og Udviklingsforum Odense. Initiativtagere har været Odense Kommune og Region Syddanmark.

Parterne etablerer en organisation med styregruppe og et programkontor, der skal medvirke til udvikling af nye projekter og sikre god koordinering og kommunikation. En række interessante projekter er allerede i gang, men tanken med den nye organisation er at skabe flere projekter med bred deltagelse af aktørerne og dermed større synergieffekter.

Yderligere oplysninger:

Carl Holst (V), regionsrådsformand, Region Syddanmark. Tlf. 4032 5210 Jan Boye (K), borgmester,

Odense Kommune. Tlf. 2040 2912 Mikkel Hemmingsen, direktør for regional Udvikling, Region

Syddanmark. Tlf. 2920 1975 Jørgen Clausen, stadsdirektør, Odense kommune. Tlf. 4043 4424 Rektor på Syddansk Universitet Jens Oddershede. Tlf. 4040 1097

APPFWU01V