Skip til primært indhold

Ja til ung læge i Sønderjylland, men ikke i Sommersted

Det regionale samarbejdsudvalg for almen lægeområdet besluttede på et møde i aften, at de ikke vil give en ung læge lov til at nedsætte sig i Sommersted.

Baggrunden er, at der ikke er et ledigt ydernummer i Sommersted.

Ønsket følger ikke praksisplanen

"Vi mangler læger og byder meget gerne nye læger velkommen i Region Syddanmark – også læger, der vælger en fremtid som sololæge. Men i dette tilfælde var patienterne fordelt til andre læger i området og i forbindelse med praksisplanen er der taget beslutning om, at der ikke skal være praksis i Sommersted. Så derfor har vi givet afslag", siger formand for Praktiserende Lægers Organisation, Søren K. Jensen.

"Der er flere praksis til salg i området – og blandt dem også solopraksis – så der skulle være mulighed for at få ønsket om en fremtid som sololæge i området opfyldt – også i Region Syddanmark", siger Bo Libergren, regionsrådsmedlem (V) og formand for det regionale samarbejdsudvalg for almen lægeområdet.

"I denne situation vil det være forkert at give et ydernummer til et område, hvor der ikke mangler en læge, når der er ældre læger, som ikke har nogen til at overtage deres patienter", fastslår Søren K. Jensen.

Flere muligheder som ung praktiserende læge

Der er ikke fri nedsættelsesret som praktiserende læge i Danmark. Muligheden for nedsættelse er reguleret i et sæt spilleregler, der er fastsat i den landsdækkende overenskomst om området.

Når man som ung læge er færdig med sin uddannelse og skal nedsætte sig som praktiserende læge, er der flere muligheder: Enten køber man sig ind i en kompagniskabspraksis, hvor der er en ledig plads, køber en eksisterende solopraksis, eller får tildelt et ledigt ydernummer, hvis der er et sådant.

Der er ikke noget ledigt ydernummer i Sommersted. Da den tidligere læge i byen, der drev en mindre praksis, ville sælge, var der ingen købere – og patienterne valgte ny læge blandt de øvrige læger i området.

Der satses på flerlægepraksis

Der er netop vedtaget en praksisplan for Region Syddanmark – og samarbejdsudvalgets beslutning i dag blev truffet helt i tråd med planen. Praksisplanen skal skitsere den vej, praksissektoren i Region Syddanmark skal udvikle sig i de kommende år – og hvilke værktøjer, der kan være med til at bane vejen.

Hovedformålet er at sikre, at alle borgere i Region Syddanmark kan være tilmeldt en praktiserende læge – også i årene fremover med lægemangel og øgede krav til de alment praktiserende læger bl.a. i forbindelse med flere behandlinger af flere patientgrupper.

Fakta

  • I det givne tilfælde var der intet ledigt ydernummer i Sommersted. Én gang årligt tages der stilling til, om der skal oprettes nye ydernumre i regionen, og i givet fald hvor. Det vil sige 0-ydernumre – uden patienter.
  • Nye ydernumre vil blive fordelt i henhold til praksisplanen. Det fremgår ikke af praksisplanen, at der skal være praksis i Sommersted
  • Nye ydernumre skal ifølge overenskomsten først tilbydes områdets læger. Kun hvis der ikke er eksisterende praksis, der ønsker en udvidelse af deres praksis, vil nye læger kunne komme i betragtning til 0-ydernumre.
  • Det regionale samarbejdsudvalg for almen lægeområdet består af både regionale og kommunale politikere samt lokale repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation.

Yderligere oplysninger fås hos:

Bo Libergren, regionsrådsmedlem (V) og formand for det regionale samarbejdsudvalg for almen lægeområdet. Bo Libergren er i øjeblikket i Canada med Danske Regioner og kan træffes på mobil 2920 1800.

Søren K. Jensen, formand for Praktiserende Lægers Organisation, telefon 74 68 55 55

Frank Ingemann Jensen, afdelingschef for Praksisafdelingen, mobil 2920 1381

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V