Skip til primært indhold

Få bud på syddansk ambulance-udbud

Region Syddanmark må konstatere, at der kun er konkurrence, når det gælder den fremtidige drift af vagtcentral.

Her har både G4S og Falck A/S givet tilbud. På ambulancekørsel og liggende patientbefordring er der udelukkende modtaget tilbud fra Falck A/S, der også er nuværende leverandør i Region Syddanmark.

Det stod klart, da der i dag var frist for at give tilbud på udbud af ambulancekørsel, ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordring og drift af vagtcentral.

De indkomne tilbud skal nu evalueres. Herefter følger en politisk beslutningsproces, hvor regionsrådet skal godkende de valgte leverandører og beslutte, hvilket serviceniveau, der skal være i Region Syddanmark fremover. Dette betyder, at regionsrådet skal vælge mellem tre forskellige serviceniveauer. Det laveste serviceniveau er udarbejdet med henblik på at ramme samme serviceniveau som i dag. Niveau 2 og 3 er udbudt som følge af regeringens udmelding om, at ”hjælpen skal være fremme indenfor 15. min”.

Det forventes, at regionsrådet træffer beslutning om serviceniveauet i november eller december måned.

Herefter følger en implementeringsperiode, hvor regionen i samarbejde med kommende og nuværende leverandører skal forberede overgangen fra den eksisterende organisering af ambulancetjenesten til den fremtidige. En central opgave i denne forbindelse bliver etablering af en ny vagtcentral på Odense Universitets hospital, hvorfra alle regionens ambulancer skal styres.

Driftsstarten for de nye kontrakter forventes at være medio 2009.

Yderligere oplysninger:

Sundhedsdirektør Jane Kraglund, Region Syddanmark, mobil 28 99 32 40

APPFWU02V