Skip til primært indhold

Bred enighed om sygehusplan

Sønderjyllands nye akutsygehus bliver placeret i Aabenraa. Sønderborg får specialsygehus. Det er resultatet efter at planen for fremtidens sygehusstruktur har været sendt i høring.

Planen blev drøftet på et regionsrådsmøde mandag. Hovedforslaget, der betyder at der oprettes fem akutsygehuse med fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark, blev vedtaget med 40 stemmer for og en enkelt stemme imod.

Socialdemokraterne og Venstre fremlagde under mødet et ændringsforslag, der betyder, at Sønderjylland får akutsygehus i Aabenraa, mens Sønderborg bliver specialsygehus. Sønderborg sikres samtidig en døgnbemandet skadestuefunktion med lægelig backup og en døgnbemandet akutbil. Ændringsforslaget blev vedtaget med et flertal på 31 ud af de 41 stemmer.

"Det har hele tiden været mit ønske at følge de faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Folketinget. Jeg har også haft et ønske om et bredt forlig her i regionsrådet, for det skylder vi borgerne, patienterne og personalet. Det forlig har vi nu", siger regionsrådsfomand Carl Holst (V).

"Det har været utroligt spændende at opleve borgernes interesse for vores arbejde. Og der er ingen tvivl om at høringsfasen har bidraget til, at partierne er kommet tættere på hinanden, så vi i dag har et bredt forlig. Det har været vigtigt for mig at finde en løsning, der er solid nok til at kunne række ud i fremtiden. Jeg vil ikke have en løsning, der vil brugt i valgkampen og som vil skabe usikkerhed flere år frem", siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for det særlige udvalg vedrørende gennemførelsesplan for akutområdet og næstformand for regionsrådet.

Sygehusplanen sikrer, at borgerne i Alssundområdet får visse behandlingstilbud placeret i Sønderborg. Det kan f.eks. blive en medicinsk afdeling for visiterede akutte patienter. De lokale behandlingstilbud skal naturligvis leve op til den faglighed og kvalitet som såvel Sundhedsstyrelsen som Region Syddanmark kræver.

De øvrige dele af sygehusplanen blev vedtaget uden ændringer. Det betyder bl.a., at den sønderjyske psykiatri fortsat vil blive placeret i Aabenraa i nybyggede lokaler i tilknytning til akutsygehuset.

Der skal nu udarbejdes et tillæg gennemførelsesplanen, som tager højde for den nye placering. Akutsygehuset i Aabenraa vil komme til at betjene 230.000 sønderjyder - og det vil naturligvis have indflydelse på, hvor meget der skal bygges til i Esbjerg og Kolding.

FAKTA

Sygehusplanen beskriver den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark. Indholdet i akutplanen er i korte træk følgende:

  • Der oprettes fem akutsygehuse med fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark placeret i Odense, Svendborg, Esbjerg, Kolding og Aabenraa.
  • Sygehuset i Odense nybygges.
  • Vejle Sygehus bliver specialsygehus med særlig fokus på kræftbehandling.
  • Sønderborg Sygehus bliver specialsygehus med opgaver på det medicinske og kirurgiske
  • Middelfart Sygehus bliver specialsygehus for rygbehandling.
  • Friklinikken i Give fortsætter og udvikles i samarbejde med Region Midtjylland.

Sådan stemte regionsrådsmedlemmerne

Hovedforslaget:

40 stemte for, Enhedslisten stemte imod

Ændringsforslaget:

31 stemte for, 9 stemte imod, en undlod at stemme.

For forslaget stemte…

12 socialdemokrater, Venstre, SF, DF, de radikale og Søren Salling (C).

Imod forslaget stemte…

Bent Krogh Petersen (S), Willy Sahl (S), Kent Kirk (C), Bent Bechmann (C), John Lohff (C), Otto D. Lück (C), Enhedslisten og Lokallisten.

Poul Sækmose (C) undlod at stemme.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil 40 32 52 10

Næstfmd. for regionsrådet og fmd. for udvalg vedrørende gennemførelsesplan for akutområdet Poul-Erik Svendsen (S), mobil 29 20 12 00

APPFWU01V