Skip til primært indhold

Syddanske virksomheder ansætter udenlandsk arbejdskraft

Hver anden virksomhed i Region Syddanmark har inden for det sidste halve år haft problemer med at skaffe arbejdskraft. Virksomhederne forsøger blandt andet at afhjælpe problemet ved at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Tallene er nogle af resultaterne fra første runde af Vækstbarometer Syddanmark - en ny type undersøgelse, som Region Syddanmark har påbegyndt. Mere end 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder (10-250 ansatte) deltager i Vækstbarometer Syddanmark.

Undersøgelsen viser desuden, at 40 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har udenlandsk arbejdskraft ansat – halvdelen af dem er tyskere. I kommunerne tæt på den dansk-tyske grænse er andelen af virksomheder med udenlandsk arbejdskraft endnu højere, mellem 57 pct. i Sønderborg og 64 pct. i Tønder.

Halvdelen af den udenlandske arbejdskraft kommer fra Tyskland, mens den næststørste gruppe er polakker, som udgør 13 pct. Derudover kommer den udenlandske arbejdskraft i Region Syddanmark fra hele verden, mens kun 3 pct. af virksomheder med udenlandsk arbejdskraft har ansat medarbejdere fra andre skandinaviske lande.

Der kan læses meget mere om tallene på Region Syddanmarks nye portal vedr. regional udvikling på http://www.regionsyddanmark.dk/wm249721 Her kan man bl.a. også læse, at to ud af tre virksomheder i nærings- og nydelsesmiddelbranchen har udenlandsk arbejdskraft ansat, og at en fjerdedel af arbejdsstyrken i landbrug, fiskeri og råstofudvinding ikke har dansk statsborgerskab.

Fakta:

Vækstbarometer Syddanmark er en ny type undersøgelse, som Region Syddanmark har startet. Mere end 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder (10-250 ansatte) har sagt ja til at deltage i undersøgelsen. Direktørerne er blevet ringet op i perioden 8.-24. september 2008. Vækstbarometerundersøgelsen vil blive gennemført fire gange årligt fremover.

Yderligere oplysninger:

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling; Tlf. 2920 1975

APPFWU01V