Skip til primært indhold

Strandvænget: De pårørende vil blive hørt

Regionsrådet vil i den kommende tid invitere brugere, pårørende og andre med interesse i Strandvænget til yderligere dialog om botilbuddets fremtid.

Det betyder, at det i høj grad bliver de pårørende, der helt ned til beslutning om køkken eller ej i den enkelte lejlighed tages med på råd.

- Det er vigtigt, at vi lytter til de pårørende, inden vi beslutter os endeligt. Det er derfor, vi i dag bl.a. har besluttet at styrke dialogen med brugere og pårørende, siger Carl Holst (V), formand for regionsrådet.

- Vi er alle enige om, at der skal ske noget med Strandvænget, men vi er ikke helt enige om, hvad der skal ske. Derfor skal vi i tæt dialog med de pårørende, inden vi foretager os noget videre, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning.

Regionsrådet nedsatte på sit møde her til aften et særligt udvalg, der i 2009 generelt vil kigge på regionens botilbud og sociale tilbud for at lægge en langsigtet strategi for fornyelse og modernisering. Det vil også få indflydelse på Strandvængets fremtid.

Baggrunden for moderniseringsplanerne af Strandvænget er, at bygningerne er utidssvarende og derfor skal sikres, så også fremtidige brugere kan få gavn af dem.
Forud for aftenens møde har fremtidsplanerne for Strandvænget været i høring hen over sommeren, og i sidste måned var de pårørende inviteret til møde.
Både høringssvarerne og de pårørendes reaktion på mødet er årsag til, at beslutningen om fremtidens Strandvænget er udsat.

Der vil dog inden for kort tid blive opført et par mindre, nye tilbud uden for det nuværende Strandvænget.
Det skyldes, at dele af bygningerne på skift skal gøres ledig til ombygning.
De nye mindre tilbud vil samtidig være en god mulighed for, at alle parter kan gøre erfaringer med den pædagogiske hjælp og støtte i nye omgivelser.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst (V), formand for regionsrådet, mobiltlf. 40 32 52 10

Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, mobiltlf. 21 72 71 02

APPFWU02V