Skip til primært indhold

Støtte til grænseoverskridende samarbejde om behandling af brystkræft

Fælles dansk-tyske initiativer omkring forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Schleswig-Holstein var et af tre projekter, som INTERREG-Udvalget bevilgede økonomisk støtte til på sit møde den 29. september 2008.

I alt uddelte udvalget 13,7 millioner kr. til de tre grænseoverskridende projekter.

”De danske og tyske udvalgsmedlemmer var enige om, hvilke projekter der kunne modtage støtte, og hvilke projekter der ikke med den foreliggende ansøgning kunne modtage støtte”, siger Jens Andresen (V), der er den danske formand for INTERREG-Udvalget og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

”Et meget vigtigt kriterium for at opnå tilskud fra Interreg-midlerne er projektets regionale grænseoverskridende betydning”.

Projekt ”IGBP – Internationale grænseoverskridende ”Best Practice” i iværksætterirådgivning”, der er et samarbejde mellem Vejle Erhvervsudvikling og Wirtschaftsagentur Neumünster samt forskellige netværkspartnere (SDU i Kolding, Væksthus Odense, IHK zu Kiel, Investitionsbank SH mfl.). Projektet drejer sig om at identificere og udbrede Best-Practice metoder inden for iværksætterirådgivning.

Projekt ”Videnregion Syddanmark / Schleswig-Holstein”, der har til formål at oprette et velfungerende sekretariat til etablering af Videnregion Syddanmark / Schleswig-Holstein. Projektet skal formalisere samarbejdet mellem videninstitutioner i Syddanmark og Schleswig-K.E.R.N., så den samlede region styrkes i det globale vidensamfund. Parterne i projektet er SDU i Odense, Odense Universitetshospital, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität Flensburg, Fachhochschule Flensburg, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Kiel og Fachhochschule Kiel.

Projekt ”Grænseoverskridende samarbejde: Forebyggelse, undersøgelse og behandling af brystkræft i Syddanmark og Schleswig-Holstein” er et samarbejde mellem mange af brystcentrene i Region Syddanmark og i det nordlige Schleswig-Holstein. Parterne vil etablere et fælles grundlag for et grænseoverskridende brystkræftcenter, som kan fremme de grænseoverskridende services inden for forebyggelse og behandling af brystkræft i de to regioner.

Der holdes et pressemøde om dette projekt fredag den 10. oktober 2008, kl. 11, på Hotel des Nordens, Kruså. Invitation følger senere.

FAKTA

  • INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. er et samarbejde mellem Region Syddanmark og de tyske naboregioner i det nordlige Schleswig-Holstein. Det er et program, som frem til 2013 råder over 330 millioner kroner til at støtte grænseoverskridende projekter bl.a. inden for erhverv, uddannelse, sundhed, miljø og turisme.
  • INTERREG-Udvalget er udpeget af programparterne Region Syddanmark og regionerne Schleswig og K.E.R.N. til at behandle ansøgninger og bevilge støtte til projekter.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og dansk formand for INTERREG-Udvalget, Jens Andresen, tlf. 40 43 70 08.

INTERREG-Koordinator Ingrid Clausen, tlf. 7663 1999, mobil 2920 1999. Kommunikationsmedarbejder Jane Guldbrand-Hansen, tlf. 7663 1395. IGBP – i iværksætterirådgivning: Vejle Erhvervsudvikling. Sonja Hansen, tlf. 7681 1901 eller mobil 3053 0110 Videnregion Syddanmark / Schleswig-Holstein: SDU (Odense). Steen Kærn Christiansen, tlf. +45 6550 1099 Brystkræftsamarbejde: Fachhochschule Flensburg. Kontakt på dansk side: Claus Toftgaard, tlf. +45 7663 1356

APPFWU02V