Skip til primært indhold

Region Syddanmark holder informationsmøde om jordforureningen under Grindsted by

Regionsrådet i Region Syddanmark besluttede i juni en handleplan til at undersøge de fire jordforureninger under Grindsted by nærmere.

Der er tale om fire forureninger, der har realtion til aktiviter fra Grindstedværket. Region Syddanmark vil gerne informere mere om undersøgelserne på et informationsmøde i Grindsted den 30. oktober.

På informationsmødet vil projektleder Mette Christophersen fra Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark fortælle om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Ingeniør Tage Christensen fra Billund Kommune vil også være til stede under mødet.

Undersøge sundhedsrisiko

Overordnet er formålet med regionens handleplan for de fire jordforureninger i Grindsted, at dokumentere at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko for forbundet med forureningerne i Grindsted By. Et andet formål er at dokumentere at forureningerne ikke påvirker værdifuldt drikkevand.

En af de opgaver, som regionen ifølge loven ikke er forpligtet til at varetage, er banegravsdepotet. Det skyldes at banegravsdepotet ligger i et område uden huse. Regionsrådet  har alligevel valgt at prioritere området højt. Det skyldes at området er stærkt forurenet og ligger tæt på byen samt tæt på kolonihaver. Arealet indeholder blandt andet omkring seks tons kviksølv.

Ingen sundhedsskadelig risiko

De fire forureninger under Grindsted by hører arealmæssigt til en af de største forureninger i Danmark. Dog er forureningerne ikke de mest truende. Indtil videre har undersøgelserne af det overfladenære grundvand under Grindsted by ikke vist tegn på, at der er en sundhedsskadelig risiko.

Borgermødet bliver holdt på Ungdomsgården i Grindsted torsdag den 30. oktober klokken 19.30 og alle er velkomne til at deltage.

Yderligere oplysninger fås hos:

Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark, mobil 29 20 19 39.

APPFWU02V