Skip til primært indhold

Poul Nyrup Rasmussen til Sindets Dag i Odense

Fredag den 10. oktober 2008 er WHO's internationale psykiatridag, Sindets Dag. Det markerer Psykiatrisk Afdeling i Odense med et festligt program.

Borgmester i Odense, Jan Boye, byder velkommen og ambassadør for Landsforeningen Sind og tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, taler om, hvordan vi behandler mennesker med sindslidelser, og om recovery. Recovery er det begreb i psykiatrien, der handler om at komme sig på trods af en sindslidelse.

Lone Hansen er selv bruger af det psykiatriske behandlingssystem og vil fortælle om sin recovery, hvordan hun kom videre, og hvad der hjalp hende.

Også professor, ledende overlæge, dr. med. Thorkil Sørensen, psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital taler om recovery under overskriften "Fåret, uglen og løven – moderne psykiatri".

Psykiatrisk afdeling P i Odense benytter Sindets Dag til at informere om, at der i efteråret vil begynde en foredragsrække, hvor der tilbydes gratis offentlige foredrag i auditoriet i afdeling P, J. B. Winsløwsvej. Næste foredrag i rækken er den 7. oktober kl. 19.00-21.00, hvor emnet er "Gerontopsykiatri og Demens". De efterfølgende foredrag vil være "Socialpsykiatri – sociale problemstillinger ved psykisk sygdom", "Depression", "Spiseforstyrrelser", "Tvang i psykiatrien" og "ADHD".

Foredragsrækken vil blive annonceret i dagspressen og på afdelingens hjemmeside.

Program for Sindets Dag, fredag den 10. oktober 2008, Odense Rådhus, Festsalen, 2. sal.

09.30 : Besøg Patient- og Pårørendeforeningernes stande i Odense Rådhus

10.00 : Velkomst ved Borgmester Jan Boye, Odense Kommune

10.10 : Fællessang

10.15 : Tale ved tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen

11.30 : Indlæg ved bruger Lone Hansen, Odense

11.50 : Indlæg ved professor, ledende overlæge, dr. med. Thorkil Sørensen

12.10 : Fællessang

12.15 : Patient- og Pårørendeforeningernes stande er herefter åbne til kl. 13.00

13.00 : Arrangementet slutter.

Tilmelding ikke nødvendig – deltagelse gratis.

Arrangører

Psykiatrien i Region Syddanmark, psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital i samarbejde med Odense Kommune

Stande

Bedre Psykiatri, CSV - Center for specialundervisning, Depressionsforeningen, Alzheimerforeningen, Angstforeningen, OCD-foreningen, Landsforeningen af psykiatribrugere, LEV udvikling for udviklingshæmmede, PIO – Odense Kommunes Psykiatrisk Informationscenter, PsykInfo - Region Syddanmark, Odense Kommunes Rehabiliteringsprojektet, Landsforeningen Sind og psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital.

Fakta

World Mental Health Day (Sindets Dag) er WHO’s internationale psykiatridag. Dagen er blevet fejret hvert år den 10. oktober siden 1992. I år er emnet "Making mental health a global priority: Scaling up services through citizen advocacy and action".

Yderligere oplysninger fås hos:

Ledende overlæge Thorkil Sørensen, 6541 4111, thorkilsoerensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Oversygeplejerske Erik Jensen, 6541 4131, erik.jensen@ouh.regionsuddanmark.dk

APPFWU01V