Skip til primært indhold

Et bedre liv for Kurt

Kurt er skizofren og hører stemmer. Stemmerne fortæller ham, at han skal råbe. Især om natten. Men det kan naboerne ikke lide, og så smider boligforeningen ham ud hans lejlighed.

Kurt ryger også hash og tager heroin. Det bryder de sig bare ikke om på de psykiatriske afdelinger, han bliver indlagt på, og så står han igen på gaden.
På afvænningscentrene takker de nej til ham, fordi han er psykisk syg.

Godt 100 som Kurt

Kurt er et tænkt eksempel, men han kunne lige så godt være hentet i virkelighedens verden blandt de godt 100 borgere i Syddanmark, som går under betegnelsen særligt vanskeligt stillede sindslidende.

På tirsdag 4. november arrangerer Det Administrative Samarbejdsforum en konference i Middelfartssalen på KulturØen, Havnegade 6 i Middelfart, der netop stiller fokus på indsatsen for denne gruppe borgere.
Konferencen er et initiativ, der udspringer af samarbejdet om rammeaftalen på socialområdet i Syddanmark.

Overblik over tilbud

Hvad er der af tilbud til denne gruppe borgere, og hvordan kan vi gøre det bedre for dem i fremtiden?

De svar vil bl.a. centerleder på Videncenter for Socialpsykiatri, Johanne Bratbo, og psykiatridirektør i Region Syddanmark, Agnete Philipsen, forsøge at finde sammen med de 54 indbudte beslutningstagere fra kommunerne og de berørte institutioner.
Pressen er meget velkommen.

Det Administrative Samarbejdsforum vil bruge resultatet af konferencen til at udarbejde konkrete forslag til evt. nye tiltag for de særligt vanskeligt stillede sindslidende, som kan vedtages i rammeaftalesamarbejdet.

Program for konferencen, KulturØen, tirsdag 4. november kl. 9-13:

09.00-09.10 Velkommen ved afdelingschef Alice Holm, handicap- og psykiatriforvaltningen, Odense Kommune

09.10-09.40 De særligt vanskeligt stillede sindslidende – professionalisme, værdighed, etik i tilgangen til mennesker, der forarger og gør os magtesløse - ved centerleder af Videncenter for Socialpsykiatri, Johanne Bratbo

09.40-10.00 Region Syddanmarks tilbud til særligt vanskeligt stillede sindslidende - ved psykiatridirektør i Region Syddanmark, Agnete Philipsen

10.00-10.20 Integreret indsats for mennesker med svære sindslidelser og komplekse behov - ved overlæge på psykiatrisk afdeling, OUH, Bent Nielsen

10.20-10.30 Pause

10.30-11.30 Hvad er der behov for og tilslutning til at arbejde videre med i Syddanmark? (kapacitet, anderledes tilbud, samarbejde mellem aktører, diagnosticering, mv.)
Drøftelse i grupper

11.30-12.00 Opsamling i plenum samt mulighed for supplerende spørgsmål til oplægsholderne

12.00-12.15 Afrunding ved Alice Holm

12.15-13.00 Sandwich

Fakta

  • Det Administrative Samarbejdsforum består af repræsentanter fra kommunerne og regionen.
  • Rammeaftalen er en årlig lovpligtig aftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen samt mellem kommunerne indbyrdes. Rammeaftalen skal sikre det rette udbud af specialiserede tilbud på socialområdet, og aftalen skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og regionsrådet hvert år senest 15. oktober.
APPFWU02V