Skip til primært indhold

Tommelfinger op til Region Syddanmarks sygehusplan

Region Syddanmark har udarbejdet en sygehusplan, der på mange områder er rationel, moderne og fremtidssikret.

Sådan lyder Ekspertudvalgets bedømmelse af Region Syddanmarks planer for fremtidens sygehuse i regionen. Det kom frem på et pressemøde i København i dag.

Ekspertudvalget indstiller derfor til regeringen, at Region Syddanmark får 7,2 mia. fra regeringens kvalitetsfond til nybygning og udbygning af fremtidens sygehuse i regionen.

Ekspertudvalget indstiller at:

  • Et nyt syddansk universitetshospital i Odense modtager 6,3 milliarder.
  • En ny fælles akutmodtagelse på Kolding Sygehus modtager 0,9 milliarder

”Jeg er meget glad for at Region Syddanmark - som den eneste region – får støtte til at bygge et helt nyt sygehus. Vi vil bygge et universitetshospital i Odense – til gavn for alle syddanskere. Vi har nu en historisk chance for at skabe optimale rammer for et moderne universitetssygehus, der kan levere højtspecialiseret behandling og som kan gøre sig fagligt gældende nationalt og internationalt”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Ekspertudvalget støtter desuden, at der sker en samling af sygehuse i Sønderjylland og angiver, at befolkningsunderlaget ved udbygning i Aabenraa giver sygehuset en bedre forudsætning for at kunne opretholde en faglig bæredygtighed. Ekspertudvalget indstiller, at den samlede løsning for hele Sønderjylland overvejes nærmere, fordi Ekspertudvalget først har modtaget oplysningerne herom meget sent i processen.

Til regionens planer om etablering af akutsygehus med fælles akutmodtagelser i Esbjerg og Svendborg indstiller Ekspertudvalget:

  • at Esbjerg-projektet skal revurderes, idet Ekspertudvalget ikke finder, at der er behov for så store investeringer, som regionen har lagt op til.
  • at der ikke er grundlag for etablering af en fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus.

”Jeg forstår godt de betænkeligheder, ekspertpanelet har om Svendborg som akutsygehus, men nu er det faktisk sådan, at det giver god mening for borgerne på Fyn, at beholde Svendborg som akutsygehus. De viser det ved at bruge sygehuset langt mere end geografien betinger, og det skal vi naturligvis understøtte og udvikle på”, siger Carl Holst

”Ud over de servicemæssige problemer for borgerne på Sydfyn vil alternativet være yderligere investeringer i Odense i milliardklassen i et sygehus, der i forvejen bliver stort. Når der nu er patienter til 2 akutsygehuse på Fyn, hvorfor så gøre som ekspertpanelet anbefaler, hvis der er unødvendigt.”

Ekspertudvalget finder desuden, at der er gode perspektiver i regionens psykiatriplan, men at en række af psykiatriprojekterne er af en mere begrænset størrelsesorden, som bør indgå i en prioritering inden for regionens anlægsbudget.

Fakta:

  • Et ekspertpanel med internationalt anerkendte eksperter har indstillet til regeringen, hvordan de første 15 mia. kr. af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til sygehusinvesteringer i 2009 – 2018 skal udmøntes.
  • Når indstillingerne er drøftet med Danske Regioner melder Regeringen 1. februar 2009 ud med de foreløbige tilsagn til regionerne.
  • Regionerne kvalificerer og detaljerer herefter projekterne med henblik på en indstilling fra ekspertpanelet til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn til projekterne.
  • Ekspertpanelet vil i 2010 foretage en indstilling til regeringen om, hvordan de resterende midler til sygehuse fra kvalitetsfonden skal udmøntes.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU02V