Skip til primært indhold

Region Syddanmark henter arbejdskraft i udlandet

Efter en jobmesse i Wien i sidste måned har Region Syddanmark fået 50 ansøgninger fra østrigske læger, som er parate til at rejse til Danmark med kort varsel.

Det er mangel på sundhedspersonale i Danmark, som får Region Syddanmark til at hente udenlandske læger, sygeplejersker og jordmødre op til syddanske sygehuse.
Indtil videre har man gode erfaringer. Typisk er der nemlig overskud af sundhedspersonale i både Tyskland og Østrig. Og på forskellige jobmesser i udlandet fortæller repræsentanter fra Region Syddanmark hvad det er, ansøgerne kan vente sig, hvis de vælger at flytte til syddanmark.

- De 50 ansøgninger viser, at vi rent faktisk har noget at byde på og at der er interesse for vore sygehuse. Det er godt. For vi mangler flere varme hænder og kolleger til vore hårdt arbejdende ansatte i vores sundhedsvæsen. Vi er nødt til at gøre en indsats for at afhjælpe problemet, siger Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Det er gode arbejdsvilkår i Danmark, der skal lokke sundhedspersonalet til Region Syddanmark. På udenlandske sygehuse er man ikke vant til 37 timers arbejdsuge, seks ugers ferie og et fladt hierarki. I Danmark er der samtidig gode muligheder for personlig og faglig udvikling og ofte kan man tilbyde stillinger til partnerne og pasning til børnene.

Jobmesse i kommende weekend

I denne weekend tager repræsentanter fra regionen så til Tyskland.
Lørdag den 8. november i Dresden og dagen efter i Hannover i Tyskland har Region Syddanmark inviteret tyske læger, sygeplejersker og jordemødre til jobmesse. På messerne vil regionens fire sygehusenheder, Psykiatrien, Praksisafdelingen og afdelingen for Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark fortælle om, hvad de kan tilbyde af job i Syddanmark.

Work in Denmark er også repræsenteret på messerne. Work in Denmark er en organisation, den danske regering har oprettet til at hjælpe med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Work in Denmark har bl.a. markedsført jobmesserne over for arbejdsformidlinger og lokale lægekamre i Dresden og Hannover. Desuden er messerne blevet markedsført i annoncer i tyske medier og fagblade.

Der er foreløbig mere end 100 personer tilmeldt de to messer.

I Dresden-området og generelt i dele af det tidligere Østtyskland er der overskud af sygeplejersker.

Man forventer, at der kommer lige så mange interesserede til de to messer i Dresden og Hannover, som der kom til messen i Wien i oktober måned. Og Region Syddanmark håber at kunne motivere nogle af dem til at komme til Syddanmark og arbejde.

Regionen forventer, at de første 10 – 15 læger starter på sprogkursus i Syddanmark til januar. Det samlede mål er at hente 100 læger og 200 sygeplejersker over de næste 2 - 3 år.
Som led i rekrutteringen af udenlandsk sundhedspersonale er der lavet en tysksproget hjemmeside www.jobdk.eu, hvor udenlandske sundhedsmedarbejdere kan sende deres ansøgning direkte til regionen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst, regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Annette Lunde Stougaard, chefkonsulent i HR i Region Syddanmark, mobil 29 20 11 94

APPFWU02V