Skip til primært indhold

Ny aftale skal sikre borgere i yderområder adgang til lægen

Region Syddanmark indgår som den første region en aftale med de praktiserende læger, der skal medvirke til at sikre, at borgerne i yderområderne kan gå til lægen.

Det skal være nemmere at rekruttere læger, og der skal være bedre mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet – sådan lyder recepten på at sikre, at borgerne i yderområderne også fremover kan gå til lægen.

På nationalt plan har regeringen, DF og Liberal Alliance i forbindelse med finansloven 2009 netop indgået et forlig på sundhedsområdet, som falder godt i tråd med det syddanske initiativ. Her er 250 millioner kroner blevet afsat til lægehuse og skadesklinikker i udkantsområder med store afstande.

- Jeg er glad for man også nationalt har taget manglen på læger i yderområderne alvorligt. Samlet set styrker det tilbuddet til borgerne, men vi vil naturligvis følge udviklingen tæt, så sikrer, at yderområderne kommer ordentligt igennem den store lægemangel, vi oplever i de her år, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Flere yderområder er truet af mangel på læger, og derfor er jeg glad for, at vi nu sammen med lægerne i regionen har lavet en aftale, der kan medvirke til at tiltrække nye læger, der vil etablere sig i yderområderne og samtidig gør det attraktivt for de ældre læger at blive længere på arbejdsmarkedet, siger Bo Libergren (V), formand for Region Syddanmarks særlige udvalg vedr. praksisområdet.

Større lægehuse i yderområderne

Aftalen styrker muligheden for at etablere større lægehuse i yderområderne, og netop de store lægehuse er vigtige. Ikke mindst fordi de skaber faglige miljøer, der gør det mere attraktivt for nye læger at komme til.

Med aftalen bliver det f.eks. muligt at få en huslejegaranti, der i op til 10 år kan give tryghed til de læger, der etablerer en praksis med f.eks. tre andre læger i et yderområde. Hvis en af lægerne forlader den nye praksis, vil Region Syddanmark give tilskud huslejen for den ledige andel, indtil en ny læge bliver rekrutteret.

Længere på arbejdsmarkedet

Aftalen opmuntrer samtidig ældre læger til at udskyde pensionen til de bliver mindst 65 år.

Hvis en ældre læge har indgået aftale med regionen og fremadrettet har arbejdet på at gøre sin praksis bæredygtig – dvs. attraktiv og tidssvarende for såvel nye læger som patienter, åbner aftalen mulighed for at få en særlig godtgørelse. Det gælder de tilfælde, hvor lægen ikke kan få solgt sin praksis, når han går på pension.

Ordningen er interessant, fordi læger ofte har svært ved at sælge deres praksis i yderområderne.

Et skridt i den rigtige retning

Aftalen indeholder flere punkter, der kan hjælpe med at rekruttere yngre læger og fastholde de ældre, og formanden for de praktiserende læger i Syddanmark håber, at den kan være med til at gøre en forskel:

- I PLO har vi også erkendt behovet for at gøre almen praksis mere attraktiv for de yngre almenmedicenere, samtidig med at der i en periode med vigende tilgang til specialet er behov for at tilskynde ældre kollegaer til at udskyde deres pension. Vi kan ikke sige om det er tilstrækkeligt, men det er i hvert fald første skridt på vejen, og så må vi se hvor langt det rækker, siger Søren K. Jensen

Aftalen mellem Region Syddanmark og de praktiserende læger i regionen træder i kraft 15. november 2008.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst, mobil: 40 32 52 10.

Formand for Region Syddanmarks særlige udvalg vedr. praksisområdet Bo libergren, mobil 29 20 18 00.

Formand, praksisudvalget Søren K. Jensen, telefon: 74 68 55 55.

APPFWU02V