Skip til primært indhold

Åbning af lokalt børnepsykiatrisk ambulatorium i Aabenraa

Et nyt børnepsykiatrisk ambulatorium i Aabenraa slår dørene op og inviterer til åbningsreception fredag 28. november 2008.

Børnepsykiatrisk ambulatorium i Aabenraa er det første lokale tilbud i Region Syddanmark. Tilbuddet retter sig mod 0 – 13 årige børn med svære psykiatriske vanskeligheder, blandt andet autisme, angst, depression, tvangshandlinger, psykoser, svær ADHD og svære følelsesmæssige forstyrrelser.

Ambulatoriet i Aabenraa får med sin lokale forankring mulighed for at være mere synlig og tilgængelig, og håbet er at man vil få et tæt samarbejde med kommunale institutioner og forvaltninger.

Både praktiserende læger, læger på sygehusafdelinger og Aabenraa kommunes psykologer i psykologisk, pædagogisk rådgivning (PPR) kan henvise til børnepsykiatrisk ambulatorium.

Åbningsreceptionen af det nye børnepsykiatriske ambulatorium i Aabenraa finder sted fredag den 28. november 2008, kl. 12 – 14, Bjerggade 4H, Aabenraa.

Program:

 • Åbningstale ved regionsrådsformand Carl Holst
 • Tale ved afdelingsledelsen, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Augustenborg
 • Tale ved borgmester i Aabenraa Kommune Tove Larsen
 • Tale ved overlæge Marianne Kryger, børnepsykiatrisk ambulatorium i Aabenraa
 • Herefter er der såkaldte ”dialog-rum”, hvor deltagerne vil kunne tale med medarbejderne om ambulatoriets funktion, stille spørgsmål m.m.
 • Under receptionen vil der være mulighed for at hænge blade op på et såkaldt ”tanketræ”, hvor man kan nedfælde ideer og forslag til ambulatoriet.

Der bydes på en lille forfriskning, sandwich og chokolade.

Alle interesserede er meget velkommen til at deltage.

Fakta

 • Personalet i børnepsykiatrisk ambulatorium er tværfagligt og består af 1 overlæge, 3 psykologer, 2 sygeplejersker og 1 sekretær.
 • Når børnepsykiatrisk ambulatorium modtager en henvisning inviteres forældre og barn til en første samtale indenfor få uger. Brev med indkaldelse sendes inden for 8 dage.
 • Efter den første kontakt laver ambulatoriet, i tæt samarbejde med familien og barnet, en undersøgelses-/behandlingsplan. Undersøgelsesplanen kan bestå af flere samtaler med forældre og/eller barnet, observation i institution/skole og hjem, lægelig, psykologisk eller fysioterapeutisk undersøgelse og netværkssamtaler.
 • Ambulatoriet er meget opmærksom på at involvere de kommunale samarbejdspartnere i den fremadrettede støtte til børn og familier.
 • Børnepsykiatrisk ambulatorium overholder tidsfristen for udredningsgarantien.

Yderligere oplysninger fås hos:

Overlæge Marianne Kryger, telefon 7361 3960, mobil 28 99 46 58

APPFWU02V