Skip til primært indhold

Sundhedsministeren ser på syddanske sygehuse

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) besøger mandag den 10. marts Sygehuset i Trekantområdet, Vejle og Odense Universitetshospital. Besøget har til formål at give sundhedsministeren indblik i Region Syddanmarks drift af sygehusvæsnet.

I løbet af dagen vil ministeren blandt andet se et eksempel på de syddanske sygehuses målrettede forskning. Det er stamcelleforskningen på Odense Universitetshospital, der finder sted i forbindelse med diabetes-planen på Fyn. Forskning, der giver håb om, at man i fremtiden kan helbrede en lang række kroniske sygdomme som f.eks. diabetes ved at tilføre raske stamceller, der kan fungere som ”reserveceller”.

Sundhedsministeren vil også blive præsenteret for de pakkeforløb, der på kræftområdet har sat Sygehuset i Trekantområdet, Vejle, på Danmarkskortet. Modellen er blevet brugt som foregangsbillede på sygehuse landet over og har været med til at sikre, at patienter i dag bliver undersøgt hurtigere for kræft.

Endelig vil Jakob Axel Nielsen få indblik i de økonomiske og ledelsesmæssige redskaber Region Syddanmark benytter for at sikre det bedst tænkelige sygehusvæsen.

De enkelte punkter fremgår af vedlagte program for ministerbesøget.

Pressen er velkommen til at deltage i ministerbesøget – dog undtaget frokosten på Sygehuset i Trekantområdet, Vejle fra 12-13 og velkomsten på Odense Universitetshospital fra 14.10 – 14.45.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25.

Pressekonsulent Bjørn Olsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 18 61.

APPFWU02V