Skip til primært indhold

Nye arbejdsmetoder skal lette presset på praktiserende læger

Flere kronisk syge danskere og færre læger har gennem de seneste år øget presset på de praktiserende læger. Nu skal en praksis i Odense være med til at afprøve nye arbejdsmetoder, der kan lette presset og give bedre patientforløb.

Det er praktiserende læge Adam Moltke, der kommer til at stå for den såkaldte ”stjernepraksis”. Stjernen refererer til lægens udvidede tovholder-funktion, hvor lægen med sin placering midt i stjernen kan samle alle trådene og sikre en god koordinering af patientforløbene.

Et af målene er at få bedre tid til at gennemgå og skabe overblik over de enkelte patientjournaler. Et ligeså vigtigt mål er at imødegå de store udfordringer, de praktiserende læger står overfor i de kommende år. Med flere ældre, flere kronisk syge og flere danskere, der går til læge er arbejdsmængden steget betydeligt. Det sker i en tid, hvor der er mangel på læger.

Som en del af den nye praksis er der etableret et samarbejde med det almen medicinske forskermiljø på Syddansk Universitet. Ligeledes vil samarbejdet med kommunen og sygehusene blive styrket.

- Jeg ser virkelig store perspektiver i et udviklingsorienteret eksperimentarium, som det her bliver. Vi vil have en praksissektor, der er på forkant med udviklingen, og med det her initiativ kan vi finde nye veje - fagligt og organisatorisk, som i sidste ende vil komme patienterne til gavn, siger formanden for regionens praksisudvalg, Bo Libergren (V).

Region Syddanmark har udarbejdet en strategi på det kroniske område, som udstikker rammerne for dette arbejde. I takt med at nye arbejdsmetoder viser sig gavnlige for patienterne, vil de blive udbredt til de øvrige lægehuse i regionen.

Den nye praksis vil blive vist frem ved et åbent hus-arrangement den 31. marts 2008 kl. 16-18 på J. P. Winsløws Vej 9 i Odense. Her vil der være mulighed for at se lokalerne og tale med den praktiserende læge Adam Moltke og afdelingschef Frank Ingemann Jensen fra Region Syddanmark.

FAKTA:

- Der er i dag omkring hver tredje dansker, som lider af en eller flere kroniske sygdomme og antallet er stigende.

- Patienter med kroniske sygdomme lægger beslag på 70-80 % af de ressourcer, der anvendes i sundhedsvæsenet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark, mobil 29 20 13 81

Bo Libergren (V), Særligt udvalg vedr. praksisområdet, mobil 29 20 18 00

Klinikchef Adam Moltke, APU-klinik Odense, mobil 23 43 36 16

Kontaktoplysning

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V