Skip til primært indhold

Sundhedsaftaler skaber sammenhæng

De næste 6 uger vil Region Syddanmark og regionens kommuner lave de aftaler, der skal skabe sammenhæng i behandlingen af patienterne.

Alle skal vide, hvem der har ansvaret for hvad, når en patient bliver udskrevet fra sygehuset. Sundhedsaftalerne skal imødegå de gråzone-problemer, der ellers kan opstå, når en patient er færdigbehandlet på et sygehus i regionen, og tirsdag den 13. maj 2008 tager Region Syddanmark fat på den politiske møderække, der skal videreudvikle det formaliserede og forpligtende samarbejde med de enkelte kommuner.

Sundhedsaftalerne har betydning for alle patienter. Det kan f.eks. være en ældre, der er blevet ramt af en blodprop, og som er blevet lam i den ene side. Når patienten er blevet behandlet på sygehuset, skal kommunen på banen. Der kan være brug for en sygeplejerske, for personlig pleje og genoptræning ved en fysioterapeut. For at sikre, at patienten ikke kan blive tabt mellem to stole, bliver ansvaret i alle situationer præcist beskrevet i aftalen.

Første gang der blev lavet sundhedsaftaler var i foråret 2007, men de var på flere områder foreløbige, fordi både region og kommuner da var helt nyetablerede. I det seneste års tid er der blevet samarbejdet intenst mellem kommunerne, sygehusene og regionen for at videreudvikle aftalerne. De praktiserende læger har også deltaget i dette arbejde. Blandt andet er der sat fokus på at styrke sammenhængen i det forebyggende arbejde for patienterne

Første møde bliver holdt den 14. maj med Billund Kommune, og formanden for særligt udvalg vedr. praksisområdet og samarbejde med kommuner, Bo Libergren (V), ser frem til at lave de nye sundhedsaftaler:

- Jeg forventer, at det bliver en spændende, udfordrende og konstruktiv øvelse. Det giver et godt billede af de ting, der rører sig i de enkelte kommuner, og jeg glæder mig. Det er vigtigt, at borgeren kan være tryg ved sammenhængen i, hvad der sker på sygehuset, i kommunen og hos den praktiserende læge, siger Bo Libergren.

Sundhedsaftalerne skal godkendes i regionsrådet og kommunalbestyrelserne til september. Den endelige indkøring af alle aftaler forventes at være på plads i løbet af første halvår 2009.

FAKTA

  • Sundhedsaftalerne blev indført som led kommunalreformen og har til formål at sikre sammenhæng og ensartet kvalitet i sundhedsydelserne.
  • Aftalerne består af to dele: En grundaftale for alle kommuner, og så en del med specifikke aftaler, der tager hensyn til kommunernes individuelle ønsker. Aftalerne omfatter bl.a.: Udskrivningsforløb for svage ældre patienter, indlæggelsesforløb, genoptræningsområdet, hjælpemiddelområdet, forebyggelse og sundhedsfremme (herunder patientrettet forebyggelse) og indsatsen for mennesker med sindslidelser.
  • Fremover skal sundhedsaftalerne gennemgås én gang i hver valgperiode.

Yderligere oplysninger

Bo Libergren


29 20 18 00
APPFWU02V