Skip til primært indhold

Regionen vil rette ruter ud

De regionale busruter skal rettes ud, så busdriften mellem de store byer i Region Syddanmark bliver mere effektiv og kommer til at passe bedre til borgernes behov. Det foreslår Region Syddanmark, som netop har inviteret kommunerne til samarbejde.

At rette ruterne ud, så busforbindelserne bliver mere direkte mellem store byer, trafik-knudepunkter og de største arbejdspladser, er et af flere nye principper for fremtidens kollektive trafik. Disse principper har Region Syddanmark inviteret kommunerne til samarbejde om.

Regionsrådet finansierer den regionale bustrafik, som Region Syddanmark køber hos trafikselskaberne FynBus og Sydtrafik. Men den kollektive trafik er under pres.

Passagererne flygter

Passagertallet på de regionale busruter er gået markant ned de senere år. Siden 2003 er det på landsplan faldet med 9%. Det har igen betydet 6% mindre buskørsel på landevejene, men samtidig et øget behov for tilskud til busdriften på 20%.

”Med andre ord betaler regionens borgere i dag i princippet mere for en ringere busdrift, set i forhold til det serviceniveau, der var for fem år siden. Øvelsen går ud på at give borgerne bedre busdrift for de penge, der er til rådighed, så flere vil vælge den kollektive trafik,” siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Lynbusser

Hvis det skal ske, mener Carl Holst, det er nødvendigt at imødekomme borgernes krav om, at busserne skal komme hurtigere frem, have hyppigere afgange, samt at busserne skal tage den mest direkte vej mellem to byer. Altså at indføre en slags lynbusser, som er effektive for pendlere, og som kører der, hvor der er et stort befolkningsgrundlag for den kollektive trafik. Kommunalreformen har skabt større kommuner, så meget af det, der før var regional trafik, i dag er kommunal. Derfor spiller kommunerne en større rolle i at skabe sammenhæng mellem deres hovedbyer og de tyndt befolkede egne og skal derfor være med til at udvikle løsninger, så alle borgere kan blive serviceret. Forslaget skal både drøftes med kommunerne og i det nye mobilitetsråd, der skal sikre sammenhæng i den syddanske mobilitet.

Det handler ikke om at spare penge

”Vi er nødt til at få vendt den negative spiral, med større underskud og stadigt færre busser. Det handler ikke om at spare penge, men om at bruge de samme penge til at levere den service, borgerne efterspørger,” siger Carl Holst.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst, regionsrådsformand, mobil 40 32 52 10

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling, mobil 29 20 19 75

APPFWU02V