Skip til primært indhold

Nye bygninger på vej til psykiatrien

Først kan Middelfart, derefter Esbjerg og så Vejle få nye bygninger til psykiatrien. Det vedtog Regionsrådet i dag som et led i planen for fremtidens psykiatri.

Regionsrådet vedtog i dag, i hvilken rækkefølge man vil gå i gang med at føre den store plan ”Fremtidens Psykiatri” ud i livet, som Regionsrådet vedtog i december 2007.

Planen indebærer, at psykiatrien i regionen opdeles i fire hovedfunktionsområder, nemlig Esbjerg, Vejle/Middelfart, Aabenraa og Odense/Svendborg. Hvert område skal have både ambulant behandling og sengepladser inden for børne- og ungdoms-, voksen- og ældrepsykiatri.

Når planen skal føres ud i livet, indebærer det en række ud- og nybygninger. Hvornår disse kan blive en realitet, afhænger af finansieringen. Pengene skal dels komme fra Regionsrådets eget anlægsbudget, dels fra regeringens pulje på 25 milliarder kroner til sygehusbyggeri.

Men Regionsrådet besluttede i dag, at når financieringen er på plads, skal udbygningen ske i den rækkefølge, at man først bygger i Middelfart, dernæst i Esbjerg og så i Vejle.

Ros til fagligheden

På regionsrådsmødet roste Carl Holst rådets medlemmer for, at debatten om fremtidens psykiatri og den måde, planen skal føres ud i livet på, har været båret af faglighed.

”Det glæder mig, at man ikke har blandet psykiatri og somatik sammen, men har diskuteret psykiatri på et fagligt bæredygtigt plan, nu og i fremtiden,” sagde Carl Holst (V).

Flere senge til retspsykiatrien

Det første, man vil gå i gang med, er altså det psykiatriske sygehus i Middelfart. Det skal ifølge planen udvides, så det kommer til at råde over 70 sengepladser til retspsykiatrien. Middelfart skal nemlig i fremtiden rumme al Region Syddanmarks retspsykiatri, som bl.a. varetager mentalundersøgelser og behandling af sædelighedskriminelle.

Middelfart Sygehus har allerede i dag en retspsykiatrisk afdeling, som varetager retspsykiatrien for Fyn og øerne, men afdelingen råder kun over 18 sengepladser.

”Det mest akutte kapacitetsproblem i psykiatrien, som kræver nybyggeri, er retspsykiatrien. Derfor skal udbygningen af retspsykiatrien have topprioritet,” sagde Bente Gertz Hansen (S) på mødet.

Hun er formand for det særlige udvalg for psykiatriplanen.

”Som det er i dag, er der så stort pres på den retspsykiatriske funktion, at de retspsykiatriske patienter fylder op på de almene psykiatriske afdelinger. Det betyder, at disse retspsykiatriske patienter i dag ikke får det bedst mulige behandlingstilbud,” påpegede Bente Gertz Hansen.

Ifølge planen kan byggeriet i Middelfart gå i gang, så snart formaliteterne er i orden. Det kommer til at tage cirka tre år fra første spadestik, og prisen for byggeriet er anslået til 160 mio. kroner.

Sengepladser i Esbjerg

Men der skal også bygges nyt i Esbjerg, som er den næste på listen. Her skal der etableres tre nye sengeafsnit med plads til 41 psykiatriske sengepladser, bl.a. til afløsning af den eksisterende psykiatriske afdeling i Hviding. Også byggeriet i Esbjerg vil kunne gennemføres i løbet af tre år. Den anslåede udgift til byggeriet er 120 mio. kroner.

Helt ny afdeling

Det tredje i rækken af nybyggerier i psykiatrien bliver i Vejle, hvor der er planer om at bygge en helt ny afdeling til Vejle Sygehus. Her skal de nuværende funktioner i Vejle og Kolding slås sammen. Derudover er det bl.a. meningen, at den gerontopsykiatriske afdeling, som i dag har hjemme i Middelfart, skal flyttes til Vejle.

Byggeriet i Vejle bliver langt større end de to byggerier i Middelfart og Esbjerg, så anlægsudgifterne bliver også langt større, nemlig cirka 336 mio. kroner.

Pengene skal være der

Prioriteringen af anlægsprojekterne sker af rent økonomiske grunde.

”Hvis der var penge til det, var der ikke noget til hinder for for, at alle projekter kunne køre parallelt. Men formålet med at have en plan for implementeringen er, at sikre et forløb, der giver de bedst mulige forhold for patienter, medarbejdere og psykiatriens samarbejdsparter,” argumenterede Bente Gertz Hansen på regionsrådsmødet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for det særlige udvalg for psykiatriplanen Bente Gertz Hansen: 21727102.

Regionsrådsformand Carl Holst: 40325210

Planlægningsmedarbejder Torben Kyed Andersen fra Psykiatrien: 29201021.

APPFWU01V