Skip til primært indhold

Sundhedsforum på Ærø

Kommunal genoptræning på sygehuset på Ærø er et af resultaterne af et nyt samarbejde mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark.

Når man bor på Ærø, kommer man ikke uden om, at der også er afstand til et større sygehus, men nu rykker Ærø Kommune og Region Syddanmark tættere sammen for at skabe trygge rammer på sundhedsområdet for ærøboerne.

Region Syddanmarks beslutning om at videreføre sygehuset i Ærøskøbing som en del af øens akutberedskab er således blevet fulgt op og udmønter sig nu i konkrete resultater.

En af opgaverne har været at skabe det rigtige indhold og dermed udnytte rammerne bedst muligt på øens sygehus, og her er det første tiltag på vej i form af kommunal varetagelse af genoptræningen på sygehuset. Herudover er der også initiativer på vej, der kan styrke kompetenceudviklingen af de forskellige faggrupper.

Samtidig bliver det tætte samarbejde og de nye initiativer nu forankret i Sundhedsforum Ærø. Det er et dialogforum, hvor sundhedsfolk fra Ærø Kommune, sygehuset på Ærø og øens praktiserende læger vil mødes for at styrke samarbejdet på tværs af faggrupperne til gavn for ærøboerne.

- Vi skal samle kræfterne, så vi får det bedste tilbud til borgerne. For os som lille kommune er det vigtigt at have kontakten til regionen og de praktiserende læger, så vi får et godt samspil – også så borgerne ikke oplever de forskellige systemer, siger borgmester Jørgen Otto Jørgensen (S).

- Jeg er glad for, at Ærø Kommune vil understøtte sygehuset med det her samarbejde. Et godt akutberedskab er vigtigt, hvis vi skal sikre trygge rammer for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at sygehuset får det rette indhold og den rette kvalitet, siger 1. næstformand i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen (S).

Sundhedsforum Ærø bliver officielt sat i gang med et kick-off møde mandag den 30. juni 2008 på Ærø Rådhus, hvor pressen også er velkommen. Her deltager bl.a. Ærøs borgmester Jørgen Otto Jørgensen og fra Region Syddanmark 1. næstformand Poul-Erik Svendsen, udvalgsformand Bo Libergren (V) og sundhedsdirektør Jane Kraglund.

Yderligere oplysninger fås hos:

1. næstformand i Region Syddanmark Poul-Erik Svendsen, mobil 29 20 12 00

Borgmester i Ærø Kommune Jørgen Otto Jørgensen, mobil 21 60 27 97

APPFWU02V