Skip til primært indhold

Støtte til dansk-tyske projekter

En laboratorie-chip og samarbejde om forbedret indsats mod knogleskørhed er to af de projekter, det dansk-tyske program INTERREG 4 A mandag valgte at støtte.

For første gang har INTERREG-Udvalget uddelt støtte til en række projekter, der har det til fælles, at de bliver til i et samarbejde mellem danske og tyske uddannelsesinsitutioner og organisationer og i flere tilfælde omfatter involvering af regionens virksomheder.

INTERREG 4 A er et samarbejde mellem Region Syddanmark og de fire nordligste, tyske kreise. INTERREG-Udvalget råder frem til 2013 over 330 millioner kroner til at støtte grænseoverskridende projekter bl.a. inden for erhverv, uddannelse, sundhed, miljø og turisme.

Jens Andresen (V), der er den danske formand for INTERREG-Udvalget og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, forventer gode resultater af projekterne:

”Via disse grænseoverskridende projekter bliver der skabt en god synergi og udnyttelse af know how på tværs af grænsen. Projekterne er det egentlig formål med INTERREG, og det bliver spændende at følge deres arbejde og den udvikling, de kan bringe til regionen.”

De første fire projekter, der får del i INTERREG-pengene, er meget forskellige.

Knogleskørhed

Et af dem er et samarbejde om knogleskørhed, osteoporose, mellem bl.a. Odense Universitets Hospital og Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
Formålet er at forbedre indsatsen over for osteoporose bl.a. ved hjælp af en mobil scanner, så man på et tidligt tidspunkt kan fastslå og sætte ind over for sygdommen. Samt ved at sammenligne indsatsen på begge sider af grænsen for at finde den bedste metode.

Et chip-laboratorium

Et andet er en såkaldt ”lab-on-chip”-teknik til kvalitetskontrol i levnedsmiddel- og bioindustrien. Det er et samarbejde mellem bl.a. nanoforskningscentret NanoSYD i Sønderborg og Fachhochschule Kiel-University of Applied Sciences. Men store virksomheder som Danfoss og Danisco er også involveret som netværkspartnere.

”Lab-on-chip” betyder: Et laboratrium på en chip. Meningen er altså at udvikle et meget lille laboratorium, der kan påvise mikroorganismer. Teknologien er bl.a. beregnet til fødevare- og medicinalindustrien, der med chippen vil kunne afsløre mikrobiologisk forurening på et tidligt stadium.

Kulturbro

Det tredje projekt, der nu får INTERREG-støtte, er en kulturbro. Nærmere bestemt er det et samarbejde mellem Sønderborg, Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner og en række kulturorganisationer i Nordtyskland, som skal støtte og rådgive mindre projekter inden for kultur, ungdom, sport og sprog.

Parallel læring

Endelig får VUC Sønderjylland i Haderslev og fire Volkhochschulen i Nordtyskland penge til projekt ”Parallel læring i grænseregionen”, som via en ny fjernundervisningsteknik gør det muligt at tilbyde grænseoverskridende parallel sprogundervisning. Det foregår f.eks. på den måde, at en lærer sidder i Danmark og virtuelt underviser kursister i flere forskellige tyske byer på én gang, hvilket er en optimering af udnyttelsen af ressourcerne og et tiltrængt bidrag til at fremme tosprogetheden i regionen.

FAKTA

INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. er samarbejdets fulde navn. Det er et program, som har midler til at støtte projekter.
INTERREG-Udvalget er udpeget af programparterne Region Syddanmark og regionerne Schleswig og K.E.R.N. til at behandle ansøgninger og bevilge støtte til projekter.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og dansk formand for INTERREG-Udvalget, Jens Andresen, tlf. 40 43 70 08.

INTERREG-Rådgiver Trine Spohr, tlf. 7663 2005, mobil 2920 2005.

Osteoporose: Overlæge Kim Brixen, Odense Universitets Hospital, tlf.: 51209787.

Lab-on-chip: Professor Dr. H-G. Ruhbahn, NanoSYD, Sønderborg, tlf.: 60113517.

Kulturbro: Helle Barsøe, Sønderborg Kommune, tlf.: 88725467.

Parallel læring: Uwe Jessen, VUC Sønderjylland, tlf.: 73613333.

APPFWU02V