Skip til primært indhold

International pris til syddansk telemedicin

Region Syddanmark modtog i dag en international pris i Washington DC, USA, for et projekt, hvor røntgenlæger i Letland og Litauen via datanet har analyseret røntgenbilleder for sygehuset i Svendborg.

Man kalder det telemedicin. Grundideen er, at man får adgang til ekspertviden, uanset hvor på jordkloden, den måtte befinde sig, og uanset hvornår der er brug for den.

Og telemedicin er princippet i projektet Baltic eHealth, som i dag blev hædret som årets Laureate af den internationale organisation Computerworld Honors Program. Baltic eHealth er Region Syddanmarks projekt. Det blev sat i gang i 2004 og afsluttet i 2007. Projektet er delvist finansieret af EU-midler.

Computerworld Honors Program er hvert år på udkig efter organisationer, som man kan sætte pris på, fordi de gør noget særligt sig for at udnytte teknologien til gavn for samfundet. Og i denne søgen fandt man altså bl.a. frem til det dansk-baltiske projekt.

Data-kommunikation

Region Syddanmark blev nomineret, fordi Baltic eHealth har haft succes med at kommunikere på tværs af grænser og på den måde på internationalt plan har gjort brug af ledig specialist-kapacitet inden for radiologi. I Danmark er der mangel på radiologer, i Letland og Litauen er der altså ledig kapacitet.

Samarbejdet foregik på den måde, at personale på Svendborg Sygehus optog røntgenbilleder, som transmitteredes via et sikkert sundhedsdatanet til Letland eller Litauen, hvor røntgenlæger analyserede billederne og sendte resultaterne retur til Svendborg.

Forud for projektet gik en omhyggelig forberedelse og intern tilrettelæggelse af samarbejdet mellem lægerne i projektlandene. Sprogbarrierer blev elimineret ved hjælp af et særligt udviklet oversættelsesprogram, der bevirkede, at røntgenlægerne i de forskellige lande kunne arbejde på deres egne sprog.

”I en tid med mangel på arbejdskraft er det prisværdigt, at man via teknologi kan importere den viden, der er brug for,” slår regionsrådsformand Carl Holst (V) fast.

Til gavn for patienterne

Projektet har først og fremmest betydet, at ventetiden til billeddiagnosticering af danske patienter er reduceret betydeligt.

”Telemedicin er i bund og grund i patientens interesse,” pointerer Peder Jest, direktør for Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og understreger, at kapaciteten i form af ekspertviden hurtigt og enkelt bliver bragt til det sted, hvor der er brug for den.

Anti-brain-drain

”Og Baltic eHealth er et af mange gode eksempler på, at det er den rigtige vej at gå. Samtidig er der den væsentlige pointe, at det er et modsvar til braindrain, hvor specialister typisk hentes fra lande med svag økonomi til lande, hvor de kan tjene mere og få større faglige udfordringer. Her får eksperterne begge fordele, men kan vel at mærke blive i deres eget land, hvor der i høj grad er brug for dem,” påpeger Peder Jest.

Selv om Baltic eHealth er et afsluttet projekt, arbejder Region Syddanmark videre med ideerne ad to nye veje. Den ene er at udvikle et egentligt forretningsprodukt, den anden er at prøve det af i et endnu større, mere multinationalt projekt, der også er støttet af EU, kaldet R-Bay.

Computerworld Honors Program er et samarbejde mellem magasinet Computerworld og International Data Group, IDG. Computerworld har flere end to millioner unikke, ugentlige brugere på sit website og har hver uge 1.222.000 læsere af det trykte magasin verden over.

IDG udgiver flere end 300 magasiner og aviser i 85 lande, inklusiv Computerworld.

Yderligere oplysninger fås hos:

Direktør Peder Jest, 65413400 / 40827341.

APPFWU02V